Vårdpersonal drar en säng i sjukhuskorridor

Nytt innovationsprojekt ska möta utmaningar och bädda för värdeskapande innovationskraft inom Region Dalarna

Pressmeddelande – 2 juli 2024

Region Dalarna påbörjar ett nytt projekt för att underlätta medarbetarnas innovationsförmåga. Detta för att främst kunna möta Dalarnas stora utmaningar med en åldrande befolkning och ojämställd och ojämlik hälsa.

En viktig aspekt i projektet är ambitionen att finna effektiv samverkan mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv och ideell sektor. Högskolan Dalarna är en naturlig och viktig samverkanspartner tillsammans med länets företag och ideella organisationer. Projektet ska skapa möjligheter att förverkliga innovationer som kan innebära nya arbetssätt och utveckla metoder som driver på hållbara innovationer och värdeskapande innovationskultur inom främst hälsa och välfärd.

    – Projektet ska bygga upp en stark innovationskultur som kan skapa hållbara lösningar för vår hälso-och sjukvård, och därmed möta en av våra största välfärdsutmaningar i samverkan med näringsliv och högskola, säger Elin Holst Granlund, innovationsstrateg

    Genom detta initiativ vill Region Dalarna bidra till en långsiktig hållbar utveckling i länet och på sikt positionera regionen i framkant inom hållbara innovationer. Projektet har en total budget på 16,9 miljoner kronor varav hälften finansieras av EU:s strukturfonder, och pågår fram till maj 2027.

    – Detta projekt är en unik möjlighet för oss att stärka kapaciteten inom hälso-och sjukvården genom smart samverkan. På så sätt kan vi förbättra resursutnyttjandet och attrahera investeringar, allt till nytta för Dalarnas invånare säger Björn Äng, FoUI-direktör.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka