T.v. Mie Felth, residenskonstnär i Arvselen. T.h. Nadja Ericsson, residenskonstnär i Garpenberg.

Region Dalarna arrangerar konstnärsresidens

Pressmeddelande – 2 maj 2024

Region Dalarna har beslutat att tilldela konstnärerna Mie Felth och Nadja Ericsson residens inom projektet ”Icke urbana platser för konst” i Arvselen respektive Garpenberg 2024.

Projektet genomförs i samarbete med Konstfrämjandet Dalarna, Malung-Sälens kommun och Hedemora kommun. Residensen pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, fördelade på försommaren och hösten 2024. En kortare researchperiod planeras där konstnärerna ska introduceras till platserna och offentliga aktiviteter ska ge ortsbefolkningen en inblick i projektet och en förståelse för konstnärernas respektive konstnärliga praktiker. Offentliga aktiviteter kommer att äga rum i slutet av maj i Garpenberg och i början av juni i Arvselen.

Stort intresse

Totalt inkom 119 ansökningar från konstnärer i hela Sverige och Europa, vilket visar ett stort intresse för att utforska platserna Arvselen och Garpenberg genom konstnärliga processer inom en mångfald av bild- och formområden. Några återkommande inriktningar bland ansökningarna var växtfärgning, psykogeografisk kartläggning, ljudkompositioner med fältinspelningar, relationella praktiker och fotografiska processer.

Framtidsutsikter

– Genom arbetet med att planera, utlysa och arrangera residens stärker vi samverkan mellan regionen, kommuner och föreningsliv och bygger upp strukturer för framtida residens, säger projektledaren för ”Icke urbana platser för konst” Andreas Sandberg, Bild och form, Region Dalarna.

  Enheten Bild och form har ansökt om fortsatt finansiering av projektet. Syftet är att under 2025 återbesöka Djura och Söderbärke, där det tidigare arrangerats konstnärsresidens, samt Garpenberg och Arvselen för ytterligare dokumentation, återkoppling och kunskapsöverföring för det framtida arbetet med offentliga konstprojekt på icke-urbana platser.


  Motivering för Mie Felth, residenskonstnär i Arvselen:
  Under en residensvistelse vid Arvselens levande fäbod vill Mie Felth experimentera med ull och tagel samt utforska platsen med utgångspunkt i fibrer och växter. Genom att följa djurens rytm vill hon också se om hon kan arbeta fram mönster från deras dagliga rörelser. Med ledord som spinnrock, slända, knyppelkudde, spolar, virknål, tid och händer beskriver hon en arbetsprocess som vi tror kan erbjuda ett intressant utbyte med platsens människor, djur, växter och historier.

  Motivering för Nadja Ericsson, residenskonstnär i Garpenberg:
  Genom sin konst, som utforskar historiska skeenden, minnen och språk med hjälp av både analoga och digitala tekniker, väver Nadja Ericsson poetiska narrativ som belyser förbindelserna mellan dåtid, nutid och framtid. Hennes arbete sätter ljus på den fotografiska bildens förmåga att gestalta tidens gång och komplexiteten i lager av minnen, samtidigt som det reflekterar över mediets koppling till metaller. Vi tror att detta unika förhållningssätt erbjuder en spännande ingång till platsen Garpenberg.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka