Region Dalarna bedöms ha brutit mot visselblåsarlagen

Pressmeddelande – 26 juni 2024

KPMG:s externa utredning bedömer att Region Dalarna har brutit mot visselblåsarlagen i samband med att arbetsgivaren avsåg att säga upp chefsförordnandet för verksamhetschefen för operation, anestesi och IVA i Falun.

Utredningen inleddes den 12 juni och är gjord av företaget KPMG som har samlat in information via intervjuer av berörda personer och genomgång av relevanta dokument. Utredningen initierades med anledning av Läkarföreningens förhandlingsframställan om att arbetsgivaren brutit mot visselblåsarlagen.

– Det är bra att frågan nu är utredd och att vi har fått en objektiv bedömning. På samma gång beklagar jag att vi som region bedöms ha brutit mot visselblåsarlagen. I Region Dalarna ska vi alltid stå för öppenhet, respekt och ansvar, säger regiondirektör Anna Thörn.

Den externa utredaren skriver i sitt utlåtande att lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden kan appliceras på de åtgärder som vidtagits mot verksamhetschefen, samt att verksamhetsföreträdare inte får vidta repressalier mot personer som rapporterat missförhållanden.

– Vi tar utredarens slutsatser på största allvar. Jag kommer nu att säkerställa att ärendet fortsätter att hanteras utifrån utredningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Dedering.

Utredaren rekommenderar vidare att arbetsgivaren ska utreda arbetsmiljösituationen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka