​Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 31 januari 2020

Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan på grund av brister i följsamhet till gällande riktlinjer vid obevittnade hjärtstopp.

En 75-årig hjärt- och lungsjuk kvinna inlagd på medicinkliniken i Ludvika får ett hjärtstopp och avlider.

En internutredning är genomförd för att belysa händelsen och följsamheten till rådande riktlinjer vid hjärtstopp. Utredningen visar på brister i det akuta omhändertagandet av patienten med hjärtstopp. Åtgärder kommer nu vidtas för att detta inte ska upprepas.

Vårdgivaren ser allvarligt på det inträffade varför en lex Maria-anmälan görs, enligt Eva Ohlsson, chefläkare i Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Eva Ohlsson Chefläkare, Region Dalarna
    070-188 15 74
    eva.ohlsson@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: