Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 1 mars 2021

Ett röntgensvar blev liggande utan åtgärd vilket gjorde att en 77-årig kvinna fick sin diagnos försenad. Region Dalarna ser allvarligt på det inträffade och gör nu en lex Maria-anmälan.

Den 77-åriga kvinnan går på regelbundna kontroller efter en tidigare opererad urinblåsecancer, hon har följts upp med årliga skikt-röntgenkontroller. Vid kontrollen sommaren 2019 upptäcks en misstänkt tumörförändring på lungan, som tydligt anges i röntgensvaret. Svaret uppmärksammas dock inte förrän fyra månader senare. En remiss skickas då till lungmottagningen och en ny skiktröntgen visar att tumörförändringen på lungan växt.

– I det här fallet var det en stafettläkare som skrev röntgenremissen. Stafettläkaren tjänstgör inte regelbundet i Dalarna, utan hen upptäckte svaret när hen var tillbaka på kliniken fyra månader senare. Rutinen har varit att ansvaret ligger på olika stafettläkare att bevaka varandras prov- och röntgensvar, säger chefläkare Helena Hellström.

– Vi ser allvarligt på det inträffade och verksamheten har nu gjort en översyn och arbetat fram en extra kontrollfunktion för att bevaka och minimera risken för att undersökningsresultat blir liggande utan åtgärd, säger Helena Hellström.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Helena Hellström Chefläkare, Region Dalarna
    073-814 56 00
    helena.hellstrom@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: