Region Dalarna gör lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Pressmeddelande – 17 februari 2022

En fördröjd tarmundersökning kan ha bidragit till att en man fick en försenad cancerdiagnos. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

En man i 75-årsåldern söker i november 2020 vårdcentralen. Det konstateras att han har ett lågt blodvärde och järnbrist och remiss skickas till medicinkliniken för koloskopi (undersökning av tjocktarmen) för att undersöka om det finns en blödning eller cancer i tarmen.

På medicinkliniken bedöms att undersökningen bör göras inom fyra veckor. På grund av långa väntetider genomförs dock undersökningen först åtta månader efter att remissen skrevs. Vid undersökningen upptäcks flera tumörer och mannen remitteras snabbt vidare för operation och behandling med cellgifter.

– Eftersom det finns en tydlig risk att tumörer växer till och sprider sig när väntetiderna är långa, ser vi allvarligt på det inträffade och gör därför en anmälan enligt lex Maria, säger Anna Svärd, chefläkare.

Det pågår nu ett omfattande arbete med att förkorta väntetiderna och även med att förbättra rutinerna för hur väntelistan bevakas, för att inte angelägna undersökningar ska bli försenade.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka