Region Dalarnas logotyp med dalahäst

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Pressmeddelande – 12 februari 2024

En fördröjd tarmundersökning gjorde att en man fick en försenad cancerdiagnos. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria anmälan.

En man i 50-årsåldern söker i april 2023 vårdcentralen då han har ont i magen. Avföringsprov visar spår av blod i avföringen och remiss skickas omedelbart till medicinkliniken för koloskopi (undersökning av tjocktarmen) för att undersöka om det finns en blödning eller cancer i tarmen.

På medicinkliniken bedöms att undersökningen bör göras inom fyra veckor. På grund av långa väntetider genomförs dock undersökningen drygt fem månader efter att remissen skickades. Vid undersökningen upptäcks en tumör i ändtarmen och mannen remitteras snabbt vidare för behandling av tumören.

– Eftersom det finns en påtaglig risk att tumörer växer och sprider sig när väntetiderna är långa ser vi allvarligt på det inträffade och gör därför en anmälan enligt lex Maria, säger Anna Svärd, chefläkare Region Dalarna.

Väntetiderna för koloskopier har de senaste åren varit långa och det pågår redan ett omfattande arbete i Region Dalarna med att förkorta väntetiderna. Rutinerna för hur väntelistan bevakas kommer nu att förbättras ytterligare för att minimera risken att angelägna undersökningar blir försenade.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka