Syntolkning: Region Dalarnas logotyp

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 21 februari 2023

En kvinna fick försenad cancerdiagnos trots upprepade kontakter med vårdcentralen. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan med anledning av det inträffade och har vidtagit åtgärder.

En 77-årig kvinna söker sin vårdcentral, initialt för viktnedgång och hosta och i senare skede även med värk i fingrarna, lågt blodvärde och svettningar. Flera läkare på vårdcentralen har kontakt med kvinnan och försöker utreda orsaken med hjälp av provtagningar, röntgen och undersökningar av tarmen. Diagnosen är inte helt klarlagd, men med tanke på att sänkan är förhöjd misstänker vårdcentralens läkare att det kan vara muskelreumatism och provar att behandla med kortison.

Efter insatt behandling blir kvinnan initialt piggare, men sänkan går inte ner. När en remiss för skyndsam utredning av misstänkt cancersjukdom till slut skickas har nästan ett helt år gått sedan kvinnans första besök. Sjukhusläkaren som tar emot remissen beställer bland annat en skiktröntgen som visar spridd njurcancer. Kvinnan får därefter snabbt behandling, men dessvärre går sjukdomen inte att bota i det här skedet.

– Läkarna på vårdcentralen gjorde flera försök att hitta orsaken till patientens besvär, men tyvärr drog utredningen ut på tiden. Med facit i hand kan man konstatera att man tidigare borde ha omprövat den felaktiga diagnosen och fortsatt utredningen. Verksamheten har vidtagit åtgärder och lärdomarna från det inträffade sprids för att förhindra att liknande händelser sker igen, säger David Iggman, chefläkare.

– Vi ser allvarligt på det som hänt. Det är av största vikt att patienter får en tidig diagnos vid allvarliga sjukdomar av det här slaget. Region Dalarna väljer därmed att göra en lex Maria-anmälan, säger David Iggman.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka