Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 2 februari 2021

Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter att en patient initialt fått en bristfällig första bedömning på akutmottagningen i Falun. Efter händelsen har ett genomgripande förbättringsarbete påbörjats för att förbättra patientsäkerheten.

I augusti 2020 sökte en man i 60-årsåldern akutvård för huvudvärk och smärta i käkarna, samt för att han hade ont i bröstet.

Efter en första bedömning på akutmottagningen hänvisades mannen till Öron-, näsa-, halsmottagningen. På Öron-, näsa-, halsmottagningen görs sedan bedömningen att mannen måste tillbaka till akutmottagningen för en ny undersökning.

30 minuter efter första besöket återkom därför patienten till akutmottagningen. En undersökning med bland annat skiktröntgen av bröstkorgen visade då på en aortadissektion, det vill säga en skada på stora kroppspulsådern. Mannen transporterades till Akademiska sjukhuset i Uppsala för operation. Det hela avlöpte väl.

– Vår bedömning är dock att den initiala, bristfälliga bedömningen på akutmottagningen medförde en påtaglig risk för patienten och vi anmäler därför händelsen enligt lex Maria, säger chefläkare Anna Svärd.

Sedan händelsen inträffade har ett genomgripande arbete påbörjats med att se över och förbättra patientflödet mellan akutmottagningen och Öron-, näsa-, halsmottagningen för att öka patientsäkerheten.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Anna Svärd Chefläkare, Region Dalarna
    023-49 00 00 (växel)
    anna.svard@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: