​Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 7 december 2020

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan efter att en sjuksköterska på HMK* vid två tillfällen missbedömt allvarlighetsgraden på svårt sjuka patienter. Region Dalarna har vidtagit åtgärder på arbetsplatsen för att minska risken att liknande händelser inträffar igen.

Det första fallet gällde en svårt leversjuk man. Missbedömningen av allvarlighetsgraden av mannens sjukdom ledde till att ambulanstransporten till Falu lasarett fördröjdes och livräddande insatser försenades. Vid det andra fallet hänvisades en kvinna med allmänpåverkan, andningsproblem och smärtor i ett ben att själv ta sig till sin vårdcentral. Från vårdcentralen fick kvinnan sedan åka snabb ambulanstransport till Falu lasarett där man konstaterade blodproppar i bägge lungorna för vilket patienten fick behandling.

– I bägge fallen borde de anhöriga till patienterna intervjuats mer noggrant för att få fram en bättre uppfattning om allvarlighetsgraden gällande deras symtom. Vi har nu vidtagit åtgärder på arbetsplatsen för att minska risken att liknande händelser ska inträffa igen, säger Nils Kuylenstierna, chefläkare.

*HMK står för Högre Medicinsk Kompetens och bemannas av erfarna sjuksköterskor från akutmottagningen som samarbetar med SOS-alarm vid hanterandet av 112-samtal och styrning av ambulanser.

  • Nils Kuylenstierna Chefläkare, Region Dalarna
    023-499157
    nils.kuylenstierna@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: