Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 16 februari 2021

En man med ett allvarligt diskbråck med nervpåverkan fick sin operation försenad. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria-anmälan.

En man född på 70-talet kom till akutmottagningen i Falun. Sedan två månader tillbaka hade mannen då haft ryggsmärtor som strålade ut i baken och ner i högra låret, han hade också känt domningar i bäcken och underliv när han skulle kissa. Vid undersökningen noterades även att muskulaturen i underlivet var påverkad.

Mannen hade opererats för diskbråck i början av 1990-talet med gott resultat. Besvären återkom dock tio år efter operationen, men problemen klingade av med hjälp av sjukgymnastisk-behandling och träning. Patienten hade vissa kvarstående besvär med en fot.

Vid besöket på akutmottagningen diskuterade undersökande läkare handläggandet med en erfaren kollega. Beslutet blev att en magnetkameraundersökning av ryggen skulle göras inom en till två veckor.

Fyra dagar senare genomgår patienten en magnetkameraundersökning som visar ett stort diskbråck i nedre del av ländryggen med förträngningar på ryggmärgen, vilket medför risk för nervskada. Undersökning bekräftade de symtom som patienten påtalade vid besöket på akuten. Ett tillstånd som kallas för cauda equina-syndrom. Patienten opererades senare samma dag.

– En snabb operation för att ge plats åt nerverna är av avgörande betydelse för prognosen vid cauda equina-syndrom. I detta fall fördröjdes operationen med fyra dagar, vilket skulle kunna påverka patientens prognos negativt, säger chefläkare Helena Hellström.

– Verksamheten har nu vidtagit åtgärder för att säkerställa att över-rapportering av patientfall struktureras på ett sätt som minskar risken för missuppfattningar. Verksamheten har också haft fortbildning om cauda equina-syndrom, diskuterat tidsaspekter kring diagnos och operation för att undvika att liknande situationer uppstår.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Helena Hellström Chefläkare, Region Dalarna
    073-814 56 00
    helena.hellstrom@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: