Syntolkning: Region Dalarna logotyp med dalahäst

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 12 maj 2023

En man fick bestående synförsämring i ett öga till följd av fördröjd behandling. Region Dalarna vidtar åtgärder och väljer nu att göra en lex Maria-anmälan.

En man i 80-årsåldern som behandlas för grön starr påtalar försämrad syn i ena ögat i samband med en kontroll. Han har i samma öga en känd åldersförändring i gula fläcken som inte behövt behandling tidigare. Ögat fotograferas då med en speciell undersökningsteknik, undersökningen läggs sedan till läkare för bedömning. Då anhörig efterforskar bedömningen ett halvår senare uppmärksammar personal på ögonkliniken att läkarbedömning av förändringen i gula fläcken inte blivit utförd till följd av ett administrativt fel.

När bedömning av undersökningen görs så konstaterar läkare att mannens synskärpa på det aktuella ögat försämrats så pass mycket att förändringen i gula fläcken inte längre går att behandla med injektion.

– På grund av fördröjningen försämrades synen kraftigt på det aktuella ögat. Vi ser allvarligt på det som hänt och gör därför en lex Maria-anmälan. Ögonkliniken i Region Dalarna har en mycket omfattande verksamhet och många patienter som behöver en noggrann uppföljning. Detta ställer stora krav på de administrativa systemen i syfte att säkra att varje patient får en säker handläggning. Ögonkliniken säkrar upp rutinerna för detta, säger Roger Skogman, chefläkare Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka