Syntolkning: Region Dalarnas logotyp med dalahäst

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 13 juni 2023

En kvinna fick försenad diagnos av blåscancer efter bristande telefonrådgivning via 1177. Region Dalarna gör därför en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

Vi ett tillfälle noterar en kvinna i 60-årsåldern synligt blod i urinen. Hon ringer då 1177 och får prata med en sjuksköterska. Hon frågar om det kan vara cancer, men får lugnande besked. Hon får rådet att söka vård om blödningarna fortsätter. Tio månader senare noterar hon blod i urinen igen i samband med en utlandsresa. När hon kommer hem ringer hon sin vårdcentral, som hänvisar henne till kvinnokliniken. Där får hon efter två veckor tid hos en gynekolog, som vid undersökningar hittar en tumör i urinblåsan. En vecka senare avlägsnas tumören genom en mindre operation.

– Synligt blod i urinen kan vara tecken på cancer och ska utredas utan dröjsmål hos personer i den här åldern. Dessvärre följdes inte aktuella riktlinjer i det här fallet, vilket utsatte patienten för en allvarlig risk i och med att diagnosen försenades. Lyckligtvis gick tumören ändå att behandla framgångsrikt, säger David Iggman, chefläkare.
– Vi ser allvarligt på händelsen och gör därför en anmälan enligt lex Maria. Verksamheten har startat särskilda utbildningsinsatser till sina sjuksköterskor kring symptom som kan vara tecken på cancer, för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka