Region Dalarnas logotyp med dalahäst

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 29 september 2023

En man med urinblåsecancer fick vänta i över ett år på planerad operation. Under väntetiden hann cancern sprida sig och mannen avled några månader efter ingreppet. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria-anmälan med anledning av det som hänt.

En man med en känd urinblåsecancer rekommenderas operera bort urinblåsan. Mannen motsätter sig och en mindre radikal behandling sätts in. Behandlingen ger inledningsvis god effekt, men vid en kontroll visar det sig att tumören återigen började växa. Efter samråd med patienten sätts han upp för operation.

En operationsanmälan görs med önskan att den ska genomföras inom två veckor. Av oklar orsak ändras prioriteringen i anmälan till tre månader, som är standard för det aktuella ingreppet. På grund av de långa väntetiderna inom urologin får patienten vänta på operation i över ett år. När patienten väl får komma till operation har tumören spridit sig och han avlider några månader senare i sviterna av sin sjukdom.

– Läkaren hade på sedvanligt vis dikterat operationsanmälan och själva blanketten fylldes i av en medicinsk sekreterare. Någonstans i denna process ändrades prioriteringen. Region Dalarna väljer därmed att göra en lex Maria-anmälan. Samtliga involverade verksamheter har fått information om det inträffade och man har tagit fram en åtgärdsplan för att detta inte skall kunna hända igen, säger Roger Skogman, chefläkare.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka