Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 20 juli 2021

Bristfällig läkarkontinuitet på en vårdcentral kan ha bidragit till att en kvinna i 75-årsåldern fick en försenad cancerdiagnos. Region Dalarna ser allvarligt på det inträffade och gör nu en lex Maria-anmälan.

En kvinna i 75-årsåldern påtalade vid flera tillfällen hudförändringar i huvudsvålen. Hudförändringarna bedömdes av olika läkare som hudblödningar orsakade av ett nyinsatt blodförtunnande läkemedel.

Då kvinnan inte upplevde att besvären togs på allvar skrev hon en så kallad egen vårdbegäran till hudkliniken i Falun. Vid besöket på hudkliniken gjordes bedömningen att det fanns en stark klinisk misstanke om malignt melanom. Vävnadsprover togs och diagnosen spritt malignt melanom kunde ställas efter ytterligare åtta dagar. Kvinnan fick därefter behandling med både kirurgi och cytostatika.

Kvinnan träffade tre olika läkare på vårdcentralen, samtliga var hyrläkare. Den bristfälliga läkarkontinuiteten på vårdcentralen kan ha bidragit till den försenade diagnostiken.

I Region Dalarna pågår för närvarande ett pilotprojekt i form av ett övergripande samarbete mellan vårdcentraler och hudkliniken i Falun. Genom fotografering av misstänkta hudförändringar (med mycket hög bildkvalitet) direkt vid besöket på vårdcentralen kan snabba och kvalificerade bedömningar av hudläkare vid Falu lasarett göras oavsett var i länet man söker vård.

– Syftet är att i första hand snabbt och med hög patientsäkerhet identifiera de hudförändringar som kan vara farliga och behöver hanteras omgående, men också att genom kvalificerade bedömningar av hudläkare minska antalet godartade hudförändringar som tas bort på vårdcentralerna, säger Roger Larsson, chefläkare.

  • Roger Larsson Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna
    072-141 66 22
    roger.s.larsson@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka