Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 13 mars 2023

En kvinna som drabbades av utomkvedshavandeskap fick fördröjd behandling och operation. Åtgärder har vidtagits och Region Dalarna väljer att göra en lex Maria-med anledning av det inträffade.

Ambulansen får larm om en kvinna i 30-årsåldern som plötsligt fått besvärliga buksmärtor och svimningskänslor. Ambulans anländer snabbt till kvinnan som ligger på golvet. Puls, blodtryck och syremättnad i blodet kontrolleras bland annat och allt visar normala värden. Kvinnan är öm i buken vid undersökning men undersökning går ändå bra att genomföra och tarmljuden är normala. Det framkommer att kvinnan inte haft sin mens i tid. Hon får råd att ta smärtstillande tabletter och avvakta i hemmet och uppmanas att höra av sig igen vid förvärrade symtom.

När kvinnan försöker resa sig efter några timmar svimmar hon och ambulans larmas igen. Hon har då hamnat i cirkulatorisk svikt vilket innebär så pass lågt blodtryck att det påverkar blodcirkulationen med otillräcklig syreförsörjning i vävnaderna. Vid ankomst till sjukhus tas kvinnan direkt till intensivvårdsavdelning. Hon får blodtransfusion och vätska och opereras för utomkvedshavandeskap (ett befruktat ägg har fastnat på vägen till livmodern) med skadad äggledare. Vid operationen har kvinnan tre liter blod i buken.

– Konsekvensen av en blödning till följd av utomkvedshavandeskap med brusten äggledare kan vara livshotande utan behandling. I detta fall blev det en riskfylld fördröjning innan patienten kom under behandling, säger chefläkare Helena Hellström.

– Vi ser allvarligt på det som hänt och gör därför en anmälan enligt lex Maria. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att ytterligare kvalitetssäkra bedömningar av patienter i hemmet och därmed minska risken för liknande händelser.

    Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka