Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 10 februari 2021

Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter att en 58-årig njursjuk man fått sin behandling försenad. Region Dalarna har nu vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

2014 genomgår en nu 58-årig man en njurtransplantation. Medicinkliniken i Falun har följt upp njurtransplantationen genom att regelbundet kontrollera kreatininvärdet i blodprov, som ett mått på njurfunktion.

Vid kontrollen i september 2020 uppmärksammades inte provsvaret direkt, utan först en vecka senare. Provsvaret visade då att kreatininvärdet hade stigit markant. En snabb utredning initierades och påvisade en svår avstötningsreaktion av den transplanterade njuren. Trots kraftfull läkemedelsbehandling mot avstötningsreaktionen fortsatte njurfunktionen att försämras och det blev nödvändigt att påbörja behandling med dialys.

– Vi ser allvarligt på det inträffade och gör därför en anmälan enligt lex Maria. Bedömningen är att avstötningsreaktionen möjligen hade kunnat mildras om man snabbare observerat provsvaret och då påbörjat adekvat behandling tidigare, säger Anna Svärd, chefläkare.

För att förhindra att liknande händelser inträffar igen har en förändring genomförts av rutinerna för bedömning av inkommande provsvar. Bedömningarna görs nu regelmässigt dagligen och minst varannan dag.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Anna Svärd Chefläkare, Region Dalarna
    023-49 00 00 (växel)
    anna.svard@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: