Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 23 juli 2021

En kvinna konstaterades ha en oklar anemi, blodbrist, vid sin årskontroll av diabetes – men ingen anemiutredning inplanerades. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan och vidtar åtgärder för att undvika liknande händelser.

En kvinna i 80-årsålderna kom för en inplanerade årskontroll av diabetes till vårdcentralen där hon fick träffa en stafettläkare. Vid provtagning framkom ett hennes hemoglobinvärde sjunkit. Patienten hade kända hemorrojder som blödde ibland och läkaren nöjde sig med detta som förklaring till anemin. Ingen uppföljande anemiutredning inplanerades utan patienten själv uppmanades att lämna blodprov efter någon månad.

Vid nästa besök konstaterades en uttalad anemi och ordinarie läkare på vårdcentralen påbörjade en adekvat utredning. Denna visade senare att anemin hade en godartad orsak.

– En korrekt åtgärd från stafettläkaren hade varit att boka in en anemiutredning och inte lägga detta i patientens händer, säger chefläkare Roger Skogman.

Verksamheten har nu vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Roger Skogman Chefläkare
    023-491304
    roger.skogman@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka