Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 19 augusti 2021

En man i 70-årsåldern fick sin cancerdiagnos försenad efter att en läkare gjort en bristfällig undersökning och feltolkat resultatet. Region Dalarna har vidtagit åtgärder samt gör en lex Maria-anmälan.

En man i 70-årsålderna sökte vård på grund av blödningar från ändtarmen samt knöliga förändringar. En bristfällig undersökning gjordes och läkaren tolkade förändringarna som godartade.

– Läkaren på vårdcentralen gjorde en bristfällig undersökning och feltolkade de fynd som han gjorde. Detta ledde till en fördröjd cancerdiagnos, säger chefläkare Roger Skogman.

Läkaren är inte längre verksam i Region Dalarna. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Roger Skogman Chefläkare
    023-491304
    roger.skogman@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka