Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 31 augusti 2021

En 36-åring mans sjukdomssymtom misstogs för en covid-19-infektion och han fick därmed sin diagnos försenad. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

36-årigen sökte – efter att i nästan fyra veckor haft hög feber, huvudvärk och muskelvärk – vård på sin vårdcentral. Han hade då hög snabbsänka, men inga luftvägssymtom och covidproverna var negativa. Bedömningen var att det sannolikt trots allt var en covid-19-infektion.

Vid återbesöket en vecka senare var symtomen oförändrade och lungröntgen normal. Bedömningen blev att det sannolikt rörde sig om en virusinfektion. Då mannen inte tillfrisknade sökte han sex dagar senare vård på akutmottagningen vid Falu lasarett. Han blir då inlagd. Utredningen visade att han hade sepsis (blodförgiftning) med alfastreptokocker i blodet. Dessa bakterier hade också gjort nedslag på en av hjärtklaffarna. Det här ledde till operation med byte till en mekanisk hjärtklaff med lyckat resultat.

Alfastreptokocker är lågvirulenta bakterier som alla människor har i munhåla och magtarmkanal. Vid till exempel en tandinfektion kan i ovanliga fall dessa bakterier komma ut i blodbanan och infektera hjärtklaffar.

– I detta fall låste man sig vid att patienten hade en covid-19 infektion eller annan virusinfektion. Symtom och prover talade dock för att patienten mycket väl kunde ha en annan förklaring till den långdragna höga febern och man borde redan vid första besöket ha ordinerat en blododling. Huruvida man kunnat undvika hjärtoperationen om diagnosen satts tidigare går i efterhand inte att bedöma, säger chefläkare Nils Kuylenstierna.

Primärvården har nu påbörjat utbildningsinsatser för handläggning av liknande patienter och en process är initierad för framtagande av nya rutiner gällande när blododling bör utföras.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Nils Kuylenstierna Chefläkare, Region Dalarna
    023-499157
    nils.kuylenstierna@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka