Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 16 september 2021

En 56-årig man fick sin cancerdiagnos försenad på grund av lång utredningstid. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan för att förhindra att en liknande situation inträffar igen.

I september 2019 söker den 56-årige mannen sin vårdcentral på grund av smärtor han haft i sin vänstra höft sedan flera månader. Han bedöms av läkare och ordineras behandling mot smärtorna.

Under hösten 2019 och vinter 2020 återkommer mannen till vårdcentralen vid ytterligare tre tillfällen. Smärtan försvinner inte och fler symtom tillkommer. Mannen undersöks, röntgas och får behandling bland annat med en cortisoninjektion. Ingen förklaring till besvären framkommer och ingen behandling hjälper.

Mannen söker hjälp hos naprapat och sjukgymnast och får bland annat akupunkturbehandling. Hans tillstånd blir inte bättre, smärtorna tilltar istället. Han ordineras också behandling mot restless legs (myrkrypningar).

Under våren 2020 får patienten mer smärtor. Han kontaktar då en privat vårdgivare och genomgår en magnetröntgen på annan ort. Denna visar en oklar förändring högt upp i vänster lår. Mannen utreds på Ortopedkliniken i Falun och Sarkomcentrum på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. I juli 2020 får han diagnosen lymfom. Han behandlas med gott resultat.

– Region Dalarna väljer att göra en lex Maria-anmälan av händelsen. Den långa utredningstiden gav patienten ett långvarigt lidande med smärtor, nedsatt allmäntillstånd och försenade diagnosen av ett allvarligt tillstånd, säger chefläkare Nils Kuylenstierna.

Verksamheten har bedrivit utbildningsinsatser och diskuterat fallet vid ett flertal tillfällen för att liknande händelser inte ska inträffa igen. Rutiner för utbildning och handledning av läkare under utbildning ses också över.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Nils Kuylenstierna Chefläkare, Region Dalarna
    023-499157
    nils.kuylenstierna@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: