Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 12 januari 2022

En man på drygt 60 år fick sin diagnos försenad och drabbades av bestående skador då en allvarlig nervpåverkan förbisågs. Region Dalarna väljer nu att göra en lex Maria-anmälan.


Mannen söker vård på vårdcentral, sjukgymnast och akutmottagning med anledning av svåra ryggsmärtor. Mannen undersöks, men ingen magnetkameraundersökning genomförs vilket leder till att en nervpåverkan på bland annat hans urinblåsa inte upptäcks.

Nervpåverkan övergår vid oklar tidpunkt till en så kallad Cauda Equina, en ovanlig men mycket allvarlig typ av diskbråck, som kan få invalidiserande följder om den inte behandlas i tid.

Mannen opereras akut men får tyvärr kvarstående besvär. Region Dalarna väljer att göra en lex Maria-anmälan samt vidta åtgärder.

– En relativt dålig tillgång till magnetkameraundersökningar (MR) i Region Dalarna kan vara en bidragande orsak till att man valt att inte beställa akut MR för patienten, säger chefläkare Roger Skogman.
– I det här fallet ledde valet att inte utföra en magnetkameraundersökning till en misstolkning av patientens gradvis förvärrade symtom, vilket i sin tur ledde till en fördröjd diagnos. Det är därför ytterst viktigt att sprida information om tillståndets allvarlighet, vid försening av diagnos och operation, för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka