Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 24 februari 2022

Journalgranskning visar att det förekommer viss bristande följsamhet till rutiner vid Rättspsykiatriska kliniken i Säter. Det gäller dokumentation samt inskränkningar vid tvångsåtgärder.

Inom psykiatrisk vård finns skyldighet att dokumentera tvångsåtgärder. Regionen genomför återkommande systematiska journalgranskningar och har då upptäckt brister gällande journaldokumentation vid vissa tvångsåtgärder som avskiljning. Man har även noterat att det vid tillfällen saknats följsamhet till klinikens upprättande rutiner som gäller visitation av patientrum samt tillhörigheter, tillgänglighet till elektronisk apparatur som egen mobiltelefon samt frigång.

Verksamheten har tagit fram åtgärder med inriktning på säker dokumentation och utökade utbildningsinsatser för personalen.

– De brister vi noterat visar att vi inte följt de skyldigheter vi har utifrån gällande lagar och föreskrifter som gäller vid tvångsvård. Vi ser därför allvarligt på resultatet av granskningar och gör en anmälan enligt lex Maria, säger chefläkare Yvonne Lowert.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka