Region Dalarnas logotyp med dalahäst

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 19 juni 2024

En kvinna drabbades av en mindre hjärtinfarkt efter att ha sökt vård vid vårdcentral. Åtgärder har vidtagits och Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan med anledning av händelsen.

En kvinna i 50-årsåldern hör av sig till vårdcentralen. Hon har tidigare varit rökare och har ärftlighet för hjärtinfarkt. Nu får hon allt tätare bröstsmärta och andfåddhet vid ansträngning. Det går över efter några minuters vila. Kvinnan får en akut läkartid och undersöks utan att läkaren hittar några uppenbara fel. Ett EKG tas och det ser i princip oförändrat ut jämfört med tre år tidigare, då kvinnan sökt för liknande men lindrigare besvär. Läkaren beställer blodprover och skickar med tanke på symptomen en remiss till hjärtmottagningen för utredning av misstänkt kärlkramp.

Två dagar senare hör kvinnan av sig till vårdcentralen igen, nu har hon ont i bröstet även i vila. Hon får komma och lämna ett nytt EKG. Denna gång noterar läkaren tydliga EKG-avvikelser. Efter kardiologkontakt remitteras kvinnan akut till Falu lasarett och bedöms ha en mindre hjärtinfarkt. Hon genomgår ballongsprängning av ett kranskärl och mår bra efteråt.

– Med facit i hand kan det konstateras att patienten borde ha remitterats akut till sjukhus redan vid besöket två dagar tidigare, säger David Iggman, chefläkare Region Dalarna.

– Då hade det förträngda kranskärlet kunnat åtgärdas tidigare och möjligen hade därmed hjärtinfarkten kunnat undvikas. Även om patienten mår bra idag bedömer vi att hon i och med fördröjningen utsattes för en risk för allvarlig vårdskada. Vi gör därför en anmälan enligt lex Maria. Vårdcentralens personal har sett över sitt omhändertagande av patienter med bröstsmärta för att minska risken för liknande allvarliga händelser.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka