En kvinna får en till synes godartad hudförändring avlägsnad som två år senare bedöms sannolikt ha varit en elakartad hudtumör. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria-anmälan.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 28 april 2022

En kvinna får en till synes godartad hudförändring avlägsnad som två år senare bedöms sannolikt ha varit en elakartad hudtumör. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria-anmälan.

En kvinna i 80-årsåldern genomgår en mindre operation för att avlägsna en hudförändring i ansiktet. Läkaren som avlägsnar förändringen bedömer att hudförändringen är godartad och väljer att inte skicka den på en vävnadsundersökning. När kvinnan två år senare kommer till kirurgkliniken hittas en spridd cancer utgående från ett malignt melanom. Efter granskning av hennes journal bedöms att den avlägsnade hudförändringen sannolikt var ett malignt melanom, en elakartad hudtumör. Kvinnan avlider några månader senare av sin sjukdom.

– Läkaren som avlägsnade hudförändringen var en erfaren läkare, men ibland kan även en skicklig läkare göra en felbedömning. Normalt sett ska en hudförändring skickas på en vävnadsundersökning när man inte säkert kan garantera att den är godartad. Detta gjordes inte och det dröjde innan patienten fick rätt diagnos och behandling. Region Dalarna väljer därmed att göra en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder, säger Roger Skogman, chefläkare.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka