Region Dalarnas logotyp med dalahäst

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 25 juni 2024

En äldre man fick fördröjd behandling av ögonsjukdom vilket medförde risk för påtaglig synförsämring. Region Dalarna vidtar åtgärder och väljer nu att göra en lex Maria-anmälan.

En äldre man som sökt optiker på grund av synförsämring remitteras av optikern till ögonkliniken för bedömning då synbortfallet inte kunde åtgärdas med glasögon och det konstaterats att ögontrycket var något högt. På ögonmottagningen görs bedömningen att ögontrycket är lätt förhöjt på andra ögat och kontroll bokas tre månader senare. Avseende synnedsättningen hänvisas mannen åter till optiker för glasögonjustering.

När kontroll utförs på ögonmottagningen nästan fem månader senare än planerat konstateras att synförmågan försämrats medan trycket i andra ögat har normaliserats. Mannen sätts upp för bedömning av läkare inom 3-4 månader. Efter nästan 8 månaders väntan får mannen på eget initiativ en undersökning på en ögonklinik i Stockholm. Där görs bedömningen att en magnetkameraundersökning behövs och denna påvisar en tumör som trycker på ögonnerven.

Mannen opereras på neurokirurgen i Uppsala. Under väntetiden har synförmågan försämrats påtagligt och slutresultatet efter operationen blir en kraftig nedsättning av synförmågan på det ena ögat. En snabbare handläggning hade sannolikt lett till ett bättre resultat.

– På grund av fördröjningen försämrades synförmågan på ögat ytterligare. Vi ser allvarligt på det som hänt och gör därför en lex Maria-anmälan. Ögonkliniken har sett över det inträffade och spridit kunskap om händelsen i syfte att minska risken för att något liknande ska ske igen, säger chefläkare Roger Skogman.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka