Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 10 maj 2022

En man förlorade en testikel efter fördröjd handläggning vid en vårdcentral i länet. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

En man i 20-årsåldern vaknar med smärtor i en testikel och en anhörig ringer vårdcentralen som erbjuder en läkartid samma eftermiddag. Vid besöket misstänker läkaren testikelvridning (testistorsion), vilket är ett akut tillstånd som behöver opereras skyndsamt. Patienten remitteras akut till Falu lasarett och opereras samma kväll. Dessvärre är det då för sent att rädda testikeln som opereras bort.

– Sjuksköterskan i telefonrådgivningen borde omgående ha hänvisat patienten till akutmottagningen. Nu försenades handläggningen. Om patienten kunnat opereras tidigare under dagen hade utfallet kunnat bli ett annat. Vi ser allvarligt på händelsen och gör därför en anmälan enligt lex Maria, säger David Iggman, chefläkare.

Utbildningsinsatser och översyn av rutiner genomförs för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka