En kvinna fick felaktigt besked att ett blodprov var normalt vilket ledde till försenad cancerdiagnos. Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan med anledning av det inträffade.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 10 november 2022

En kvinna fick felaktigt besked att ett blodprov var normalt vilket ledde till försenad cancerdiagnos. Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan med anledning av det inträffade.

En kvinna i 60-årsåldern söker sin vårdcentral för luftvägsinfektion. Läkaren bedömer det som lunginflammation, tar blodprover och skriver recept på antibiotika. Provsvaren visar att de vita blodkropparna ligger lite lågt, vilket är något oväntat och läkaren ber därför kvinnan att ta nytt blodprov 4-6 veckor senare.

Nästa blodprov visar ännu lägre nivåer av vita blodkroppar, den här gången tydligt avvikande. Svaret hamnar hos en annan, vikarierande läkare som meddelar kvinnan att provet är väsentligen normalt. Knappt två månader senare känner sig hon sjuk igen med nya infektionssymptom. Hon söker vårdcentralen på nytt och träffar en ordinarie läkare. En utvidgad provtagning görs och kraftigt förhöjda vita blodkroppar som tecken på akut myeloisk leukemi, en typ av blodcancer, konstateras. Kvinnan blir omgående inlagd på sjukhus för fortsatt vård.

– Vi ser allvarlig på händelsen och gör därför en anmälan enligt lex Maria, säger David Iggman, chefläkare inom primärvården.

– Hyrläkaren som signerade provsvaret gjorde beklagligt nog ett misstag när hen inte reagerade på provsvaret vilket ledde till en försenad diagnos av en allvarlig sjukdom. Verksamheten har ett pågående arbete med att rekrytera fast personal, men det är brist på läkare inom allmänmedicin både i länet och nationellt. Det är av största vikt att vi får till stånd en god läkarbemanning i primärvården för att undvika att liknande händelser upprepas, säger David Iggman.

    Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka