En man som skulle få en njursten bortopererad blev opererad på fel sida efter att urologen misstagit vilken sida som skulle opereras. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria med anledning av det som hänt.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 15 november 2022

En man som skulle få en njursten bortopererad blev opererad på fel sida efter att urologen misstagit vilken sida som skulle opereras. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria med anledning av det som hänt.

En man med en känd sten i vänster urinledare kommer för en planerad dagkirurgisk åtgärd av stenen. I journalen samt i operationsanmälan står att operation ska göras på vänster sida. Opererande urolog är övertygad om att det är den högra sidan som skulle åtgärdas, men kan under operationen inte påvisa någon sten i urinledaren. Efter att operationen är klar uppdagas misstaget med fel sida, mannen opereras igen på korrekt sida och stenen åtgärdas på adekvat sätt.

Efter det inträffade läggs mannen in för observation på kirurgavdelningen. Han drabbas av smärtor och den friska njuren högra njuren får en övergående nedsatt funktion. Efter nio dagar kan mannen återvända hem, smärtfri och med välfungerande njurar och uppföljande kontroller har visat god funktion i bägge njurarna.

– Läkaren hade missuppfattat vilken sida som skulle åtgärdas och det fanns ingen rutin för att märka huden avseende vilken sida som skulle opereras. Detta är nu åtgärdat och samtliga involverade verksamheter har fått information om det inträffade. Region Dalarna väljer därmed att göra en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder, säger Roger Skogman, chefläkare.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka