Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 15 februari 2022

En kvinna i 60-årsåldern som medicinerades för flera sjukdomar avled efter att hon fått behandling med ytterligare ett läkemedel. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

I september 2021 söker en kvinna i 60-årsåldern vård på grund av diarréer och feber. Hon har sedan tidigare mediciner mot flera sjukdomar, däribland antidepressiv behandling. Kvinnan blir inlagd på lasarettet och det visar sig att hon har en tarminfektion och blodförgiftning orsakad av campylobacter-bakterier. Efter behandling med vätska och antibiotika förbättras hon efter några dygns vård och efter en vecka kan hon skrivas ut. Dagen efter att kvinnan kommit hem hittas hon livlös i hemmet, ambulans tillkallas men hennes liv går inte att rädda.

Vid eftergranskning av händelsen konstateras att den antibiotikasort kvinnan fått, i kombination med det antidepressiva läkemedlet skulle kunna öka risken för en ovanlig hjärtrytmrubbning.

– I det aktuella fallet går det inte att säkert säga om kombinationen av antidepressiv behandling och antibiotika har haft betydelse för att kvinnan avlidit, men eftersom vi har uppmärksammat att denna risk finns anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Anna Svärd, chefläkare.

Med anledning av det inträffade pågår också ett arbete med att ta fram skriftliga rutiner för i vilka situationer hjärtrytmen ska kontrolleras med EKG i samband med att ett läkemedel sätts in.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka