Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 16 november 2022

En man i 65-årsåldern fick försenad ambulanstransport till Falu lasarett i samband med en hjärtinfarkt. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

En man i 65-årsåldern söker vård vid närakuten i Ludvika efter att ha vaknat på natten med bröstsmärtor. EKG, en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet, och blodprover visar tecken förenliga med pågående hjärtinfarkt, vilket ska handläggas akut. Läkaren misstolkar EKG-förändringarna som mindre allvarliga och beställer ambulansport till Falu lasarett med lägre prioritet vilket leder till att mannen får vänta i två timmar. Inför avfärden tar ambulanspersonalen ett nytt EKG. Först då uppmärksammas läkare vid kardiologkliniken i Falun på den pågående hjärtinfarkten och akut transport beställs till Falu lasarett för kranskärlsröntgen och ballongsprängning av det drabbade kranskärlet.

– Lyckligtvis gick det bra men patienten utsattes för risk för allvarlig vårdskada. Verksamheten har dragit lärdom av det inträffade och sett över sina rutiner för att säkerställa att det alltid finns läkarbemanning med god medicinsk kompetens. Region Dalarna ser allvarligt på händelsen och har upprättat en lex Maria-anmälan, säger David Iggman, chefläkare inom primärvården.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka