Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 23 november 2022

En man riskerade att drabbas av allvarlig vårdskada efter ett felaktigt besked från sin vårdcentral att hans hudcancer var fullständigt avlägsnad och att inga ytterligare åtgärder behövdes. Med anledning av detta gör Region Dalarna nu en lex Maria-anmälan.

En man i 60-årsåldern som tidigare opererats för malignt melanom i huden, hudcancer, upptäcker en nytillkommen hudförändring på ryggen som känns irriterad. Han rådfrågar läkare via Regions Dalarnas app Min Vård. Läkaren bedömer under videosamtalet att hudförändringen bör avlägsnas snarast och utfärdar remiss till mannens vårdcentral.

Mannen opereras av en hyrläkare på vårdcentralen en vecka senare och hudförändringen skickas till patologen för analys. Patologen svarar att förändringen är ett malignt melanom i tidigt stadium. I svaret står också att cancern inte har avlägsnats med tillräckligt stor marginal och att en ny, utvidgad operation därför behövs, enligt gällande rutiner. Hyrläkaren skriver trots detta i ett brev till patienten att det var cancer men att ingen ytterligare åtgärd behövs.

Mannen och hans fru blir oroliga och hör av sig till vårdcentralen. De undrar om en större operation inte behövs, men läkaren står fast vid sin bedömning och menar att han i samband med ingreppet kunde se att hela förändringen blivit borttagen. Mannen och hans fru vänder sig då istället till hudkliniken i Falun där läkare bekräftar att mannen behöver opereras ytterligare en gång. Han remitteras till kirurgkliniken i Falun där en utvidgad operation görs inom kort.

Patienten utsattes för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada då denna typ av hudcancer i värsta fall kan sprida sig till en obotlig sjukdom om den inte blir avlägsnad med tillräcklig marginal. Han fick rätt omhändertagande till slut, men bara tack vare att han tillsammans med hustrun stod på sig och inte godtog läkarens felaktiga bedömning, säger David Iggman, chefläkare inom primärvården.
Vi ser allvarligt på det som har hänt och gör därför en anmälan enligt lex Maria. Hyrläkaren har informerats om händelsen och har i efterhand insett att han inte följde behandlingsriktlinjerna. Det är viktigt att läkare har möjlighet till fortbildning och kan hålla sig uppdaterade på gällande vårdrutiner samt att kunskapsstöd finns lätt tillgängliga, säger David Iggman.

    Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka