Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 16 mars 2020

Röntgenbilder bedömdes felaktigt och med anledning av det inträffade väljer Region Dalarna att göra en lex Maria-anmälan.

En 23-årig man får under våren 2019 tilltagande smärtor i vänster knä. Under sommaren söker han läkare på sin vårdcentral som beställer röntgen och skickar remiss till ortopedklinik. Röntgen utförs i september och bilderna granskas av röntgenläkare hos en extern aktör, som används på grund av resursbrist på Bild och funktionsmedicin i Dalarna (Röntgenkliniken).

Enligt svaret från den externa aktören fann man inga skelettförändringar, men vid en ny granskning av bilderna en vecka senare av ortopedspecialist och röntgenläkare i Falun såg man en skelettförändring som vid magnetröntgen visade sig vara en tumör. Patienten är nu opererad med gott resultat

– Den felaktiga bedömningen av röntgenbilderna kunde ha inneburit en fördröjning av diagnosen och därmed försenad operation. Medicinskt ansvarig läkare har bett om en förklaring från den externa aktören utan att få svar. Med anledning av denna händelse gör vi en Lex Maria-anmälan, säger Nils Kuylenstierna, chefläkare Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

 • Nils Kuylenstierna Chefläkare
  Region Dalarna
  023-499157
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: