Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 23 mars 2022

En patient blev förvirrad, öppnade ett fönster trots att det var spärrat, hoppade ut och bröt fotleden. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan och har påbörjat en översyn av fönster på alla avdelningar.


En man i 75-årsåldern med flera bakomliggande sjukdomar vårdas på grund av en hjärtinfarkt. Under vårdtiden får han också lunginflammation med feber och uppträder stundtals förvirrat. Vid ett tillfälle tar patienten bort spärren från ett fönster och hoppar ut från fyra meters höjd. Patienten berättar efter händelsen att han upplevt sig förföljd och därför velat fly.

Patienten ådrar sig en fraktur i fotleden vid fallet. Fotleden opereras, men ger bestående svårigheter i form av nedsatt rörlighet.

Efter händelsen har samtliga fönster på avdelningen kontrollerats och säkrats.

– Vi ser allvarlig på händelsen och gör därför en anmälan enligt lex Maria. Vi bedömer också att det är angeläget att åtgärder vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen, säger Anna Svärd, chefläkare.

Med anledning av det inträffade har nu en större översyn av fönster på alla avdelningar påbörjats.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka