Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 25 augusti 2022

En kvinna fick en försenad cancerdiagnos efter bristfällig handläggning på vårdcentralen. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria-anmälan med anledning av det inträffade.

En 38-årig kvinna kontaktar sin vårdcentral på grund av besvär med förändrade avföringsvanor sedan en månad tillbaka. De senaste dagarna har hon även sett blod i avföringen och haft lite ont i nedre delen av magen. Hon får samma dag träffa en läkare som genomför en enklare kroppsundersökning och ordinerar blod- och avföringsprover. Vissa provsvar visar sig vara avvikande, men kvinnan får inte besked om detta.

Tre månader senare kontaktar kvinnan vårdcentralen igen då besvären fortsätter och det även har tillkommit besvär med förstoppning. Hon får en ny läkartid fyra veckor senare då en rektoskopiundersökning av ändtarmen görs. Läkaren utfärdar även remiss för skyndsam utredning med koloskopi som visar en elakartad tumör något längre upp i ändtarmen.

– Även om patienten var relativt ung borde de rapporterade symptomen med blod i avföringen ha föranlett en rektoskopi redan i samband med det första besöket. Om man då inte hade funnit någon förklaring till blödningen borde läkaren ha utfärdat en remiss för koloskopi, enligt gällande rutiner för utredning av tjock- och ändtarmscancer. Det var också olyckligt att patienten inte fick information om avvikande provsvar. Nu dröjde det lång tid till nästa läkarbesök och utredningen försenades drygt fyra månader. Vi ser allvarligt på det som skett och väljer därför att göra en lex Maria-anmälan, verksamheten har också vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande sker igen, säger David Iggman, chefläkare Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka