Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 8 september 2020

Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan då en 48-årig man fått sin cancerdiagnos fördröjd.

2014 opererades en 48-årig man för en tumör i vänster njure. På kirurgkliniken i Falun planerades uppföljande kontroller med datortomografi under fem års tid, enligt gällande rutin. Datortomografier gjordes sedan enligt plan 2014-2017.

2017 upptäcktes en misstänkt prostatacancer vid ett vårdcentralsbesök och remiss skrevs till kirurgkliniken där utredning och uppföljning genomfördes. I samband med detta föll den fortsatta uppföljningen efter njurcanceroperationen bort.

I november 2019, i samband med att man på kirurgkliniken gick igenom njurcancerregistret, upptäcktes att mannen inte kallats till kontroller sedan 2017. En datortomografi beställdes då som efter kompletterande utredningar i mars 2020 visade en tumör i höger njure. Tumören har sedan behandlats.

– Den försenade diagnosen kan ha inneburit risker för patienten och hade gått att undvika. Vi ser allvarligt på det inträffade och gör därför en lex Maria-anmälan. Rutiner för hantering av röntgenremisser har också setts över och ändrats för att säkerställa att något liknande inte ska inträffa igen, säger Anna Svärd, chefläkare Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Anna Svärd Chefläkare, Region Dalarna
  023-49 00 00 (växel)
  anna.svard@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: