Ett röntgensvar uppmärksammades inte i tid av vårdcentralen vilket ledde till en försenad cancerdiagnos. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 24 oktober 2022

Ett röntgensvar uppmärksammades inte i tid av vårdcentralen vilket ledde till en försenad cancerdiagnos. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.

En kvinna i 55-årsåldern söker sin vårdcentral då hon känt en liten knöl i nedre delen av buken som verkar öka i storlek. Hon träffar en läkare som i första hand misstänker att det är en bit tarm som går att känna men för säkerhets skull utfärdas en remiss till skiktröntgen av tjocktarmen och buken som görs en dryg månad senare.

Skiktröntgen visar en misstänkt elakartad förändring och svaret skickas till vårdcentralen samma dag men läkaren som skrev röntgenremissen jobbar inte längre kvar. Svaret hamnar hos en ordinarie läkare på vårdcentralen. Det är sommartid med semestrar och hög arbetsbelastning och läkaren upptäcker röntgensvaret först 40 dagar senare. Då informeras patienten genast och en snabb utredning påbörjas som visar att kvinnan har äggstockscancer.

– Det måste finnas välfungerande rutiner för bevakning av röntgensvar och annat indirekt patientarbete när kollegor har slutat eller är frånvarande, säger David Iggman, chefläkare inom primärvården.

– I det här fallet fanns en äldre rutin som inte längre räckte till. De få läkare som fanns på plats under sommaren hann inte med dessa arbetsuppgifter. Rutinen har nu reviderats, verksamheten har avsatt mera schemalagd tid och lagt till extra kontrollfunktioner för att undvika att liknande händelser upprepas. Information om händelsen samt åtgärdsplan sprids även till övriga vårdcentraler i länet för att säkerställa att säkra rutiner finns på alla vårdcentraler. Vi ser allvarligt på händelsen och gör därför en anmälan enligt lex Maria, säger David Iggman.

    Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka