En äldre kvinna fick fördröjd behandling av ögonsjukdom vilket medförde risk för påtaglig synförsämring. Region Dalarna vidtar åtgärder och väljer nu att göra en lex Maria-anmälan.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 9 november 2022

En äldre kvinna fick fördröjd behandling av ögonsjukdom vilket medförde risk för påtaglig synförsämring. Region Dalarna vidtar åtgärder och väljer nu att göra en lex Maria-anmälan.

En kvinna i 80-årsåldern med kraftig nedsatt syn på ena ögat söker ögonkliniken på grund av synförsämring i det andra ögat där hon har kvarvarande synförmåga. Hon har i samma öga tidigare haft en åldersförändring i gula fläcken som behandlats med injektioner. Ögat kartläggs med en speciell undersökningsteknik och undersökningen läggs till läkare för bedömning men märks inte med förhöjd prioritering och på grund av stor belastning på kliniken dröjer bedömningen en månad.

När bedömning av undersökningen görs konstaterar läkare att kvinnans ögonsjukdom återfått aktivitet och att injektionsbehandlingen behöver återupptas snarast för att skydda gula fläcken mot fortsatt försämring. Behandling påbörjas en vecka senare.

– På grund av fördröjningen fanns en risk att synförmågan på det kvarvarande ögat ytterligare försämrades. Vi ser allvarligt på det som hänt och gör därför en lex Maria-anmälan. Ögonkliniken i Region Dalarna har haft brist på läkare och har därmed ställts inför stora utmaningar med att hinna bedöma och behandla patienterna i tid. Ett intensivt arbete pågår för att säkra de mest brådskande fallen, säger chefläkare Roger Skogman.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka