Region Dalarnas logotyp

Region Dalarna inför anställningsstopp

Pressmeddelande – 15 april 2024

Till följd av Region Dalarnas ekonomiska läge har regionstyrelsen idag beslutat att införa ett generellt anställningsstopp som träder i kraft den 15 april.

Region Dalarna har sedan tidigare en handlingsplan för att nå en hållbar ekonomi. Fler åtgärder behövs dock för att reducera vår kostnadsutveckling på både kort och lång sikt.

– Region Dalarna har sedan tidigare anställningsprövningar men vi ser ändå att antalet medarbetare, främst inom administration och konsultverksamhet ökar. Vi gör detta för att kunna värna befintlig personal och undvika stora varsel, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

Regiondirektören har fått i uppdrag att ta fram rutiner och vägledning för att främja intern rörlighet och hantering av uppkomna vakanser.

– Vi har fortsatt utmanande tider framför oss, det är därför viktigt att vi fortsätter att kraftsamla och ta ansvar för att bryta den negativa ekonomiska utvecklingen. Det är en svår, men nödvändig insats, för att hålla oss inom de ekonomiska ramar vi har, säger regiondirektör Anna Thörn.

Undantag från anställningsstoppet kan göras för vissa kritiska vårdnära kompetenser. Sommarvikarier eller feriearbetare för sommaren 2024 berörs inte av anställningsstoppet.

– Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är en viktig prioritering för oss. Därför kan undantag för vissa yrkeskategorier göras så att dalfolket kan få en effektiv och patientsäker vård, framhåller Sofia Jarl (C), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det är ett enigt presidium som har föreslagit regionstyrelsen att besluta om anställningsstoppet.

– Vi från moderaterna har varit tydliga i att regionen behöver se över kostnadsutvecklingen i alla sektorer, för att få bättre kontroll och ordning så är ett anställningsstopp en nödvändighet. Det gör att vi politiskt understryker för organisationen att den behöver arbeta smartare för att nå en ekonomi i balans och att förvaltningen inte får svälla mer, säger Björn Ljungqvist (M), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen kommer att följa upp och utvärdera effekterna av anställningsstoppet senare under hösten.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka