Vårdanställd skjuter på en bår i en sjukhuskorridor med ryggen vänd mot kameran

Region Dalarna minskar hyrbemanningen

Pressmeddelande – 26 september 2023

Region Dalarna fortsätter arbetet för en hälso- och sjukvård oberoende av hyrbemanning. Målet är en halverad hyrbemanningskostnad till slutet av 2024. ”Vi gör det här för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra egna medarbetare och en trygg vård för våra patienter” säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Dalarna har beslutat att halvera kostnaden för hyrbemanning till slutet av 2024, för att nå målet om 2 procent av den totala personalkostnaden inom hälso- och sjukvården. Arbete med att bli oberoende av hyrbemanning sker i landets alla regioner.

Satsningen innebär att hyrbemanningen i Region Dalarna inom kort kommer att minskas kraftigt.
– Det kan bli tufft till en början. Förändringen kommer att innebära att bemanningen inom vården tillfälligt går ner, men vi har ett bra samarbete mellan verksamheter för att täcka behoven. Vi måste göra det här nu för att det ska bli bra på sikt, andra regioner som tagit liknande beslut har sett att bemanningsläget vänt till det bättre fort, säger Åsa Dedering.
– Väntetiderna inom delar av hälso- och sjukvården kan tillfälligt bli något längre. Det handlar dock inte om ett totalt hyrstopp, vi kommer att göra detta med patientsäkerheten i fokus.

Säkerställa en långsiktigt god arbetsmiljö

Arbetet med att minska andelen inhyrd bemanning görs för att säkerställa en långsiktigt god arbetsmiljö för egna medarbetare samt en god vård med kontinuitet för patienterna.
– Att ha en stabil bemanning gör att kontinuiteten ökar och vården blir säkrare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är nödvändigt att dra ner på hyrbemanning för att succesivt kunna öka andelen egen medarbetare. Vi har goda exempel från bland annat vårdcentralerna i Orsa och Svärdsjö där man har lyckats göra en fantastisk vändning, säger Helén Kastemyr, divisionschef primärvård.

Minskade bemanningskostnader för en hållbar framtid

Beslutet om halverade bemanningskostnader tas också till följd av det svåra ekonomiska läget.

Region Dalarnas kostnader för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården förväntas i år uppgå till 248 miljoner, vilket utgör 4,5 procent av den totala personalkostnaden.

– Att minska kostnaderna för hyrbemanning finns med handlingsplanen för en hållbar ekonomi som antogs maj 2023. Det är också i linje med SKR:s nya rekommendation om att alla regioner kraftigt ska minska hyrbemanningen. Det är en högprioriterad fråga som vi tillsammans med övriga regioner arbetar med, säger Anna Thörn, regiondirektör.

– Att begränsa beroendet av hyrbemanning gör att vi får större möjligheter att satsa på våra egna medarbetare och kompetensförsörjningen, vilket på sikt stärker kontinuiteten. Inhyrd bemanning är väldigt dyrt och vi måste handskas ansvarsfullt med invånarnas skattemedel för att kunna utveckla vården för människorna i Dalarna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En satsning som är planerad är att permanenta de tillfälliga lönetilläggen för psykiatriker och allmänläkare. Region Dalarna fortsätter också arbetet enligt handlingsplanen för kompetensförsörjning för att locka nya medarbetare och få fler att stanna kvar.

Samsyn bland landets regioner om hyrbemanning

Läs om SKR:s bemanningstrend och rekommendationer för inhyrd bemanning här: Bemanningstrend inhyrd personal .

Västra Götalandsregionen meddelade den 21 september 2023 att ett tilldelningsbeslut tagits i den nationellt samordnade upphandlingen av hyrbemanning inom hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna nu är ett steg närmare ett nationellt avtal. Läs mer här: Tilldelningsbeslut av samordnad upphandling av hyrbemanning i hälso- och sjukvården - Västra Götalandsregionen .

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka