Region Dalarna pausar byggnationen av akademiska tandvårdshuset

Pressmeddelande – 16 november 2023

Region Dalarna väljer nu att pausa byggnationen av det akademiska tandvårdshuset i Falun. Pausen pågår i väntan på beslut att avbryta pågående projekt. ”Målsättningen att ha ett akademiskt tandvårdshus i Falun finns kvar men regionen vill se över möjligheten att äga och bygga i egen regi” säger Jörgen Norén (S), ordförande i fastighetsnämnden.

I mars 2023 tecknade Region Dalarna ett samverkansavtal för att ha Faluns nya akademiska tandvårdshus i kvarteret Rödbro. På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar pausas byggnationen i väntan på beslut att säga upp samverkansavtalet och avbryta pågående projekt. Beslut tas av regionstyrelsen i december 2023.

– Beslutet att ha det nya akademiska tandvårshuset i Rödbro togs då flera delar i det sågs som fördelaktiga, till exempel närheten till Knutpunkten och tågstationen. Det ekonomiska klimatet har dock förändrats sen vi skrev på avtalet och Region Dalarna befinner sig nu i en situation där andra prioriteringar måste göras. Att ha tandvårdshuset i egna lokaler är ekonomiskt fördelaktigt och skulle dessutom stärka vår förmåga att hantera oväntade händelser, säger Jörgen Norén.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka