En snötäckt grankvist

Region Dalarna rustar för jul- och nyårshelgerna 2023

Pressmeddelande – 18 december 2023

Jul och nyår är en utmanande period för hälso- och sjukvården, Region Dalarna organiserar sig därför för att säkra tillgången till tidskritisk vård under helgerna. ”Människor i Dalarna kan känna sig trygga med att vi har resurser för att ta emot akut sjuka” säger Åsa Dedering hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under jul- och nyårshelgen beräknas bemanningen inom slutenvården på Falu lasarett och Mora lasarett minska, vilket kan medföra att antalet tillgängliga vårdplatser tillfälligt dras ner. Region Dalarna har sedan tidigare en handlingsplan för vårdplatsbrist med olika åtgärder, som till exempel att tillfälligt dra ned på icke tidskritik vård för att öka bemanningen där den behövs som mest.

– Verksamheterna inom hälso- och sjukvården fortsätter arbeta tillsammans för att använda resurser på bästa sätt. Det görs dagliga avstämningar, resurser omfördelas vid behov och vi prioriterar akutsjukvård och vård som inte kan anstå. Viss planerad sjukvård får tillfälligt stå tillbaka, säger Åsa Dedering.

Vad kan jag som invånare göra för att avlasta vården?

Vid mindre akuta besvär uppmanar Region Dalarna människor att i första hand vända sig till 1177, via 1177 direkt eller på telefon, eller sin vårdcentral. På vårdcentralen kan man få hjälp med de vanligaste hälsoproblemen som inte kan vänta till efter julhelgerna, och vid behov hänvisar och remitterar vårdcentralen vidare till annan specialistvård. Åk inte in till akutmottagningen om det inte är ett akut tillstånd.

Vid nödsituation eller allvarlig skada ring alltid 112.

Minska spridningen av luftvägsinfektioner

Under vinterhalvåret ökar smittspridningen av olika luftvägsinfektioner och under hösten har covid-19 ökat vilket också ökat belastningen på sjukvården. Sedan några veckor har antalet konstaterade fall av covid-19 planat ut och börjat minska, även antalet personer som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 har minskat något. De senaste veckorna har istället influensa, RS-virus och vinterkräksjuka börjat öka från låga nivåer och smittspridningen av dessa sjukdomar förväntas fortsätta öka de närmaste veckorna.

– Det är viktigt att alla hjälps åt att bromsa smittspridningen av luftvägsinfektioner och magsjuka genom att tvätta händer ofta och noggrant med tvål och vatten, undvika att röra vid ögon, näsa och mun, samt undvika kontakt med personer som redan är sjuka. Den som är sjuk ska undvika kontakt med andra, speciellt äldre och spädbarn som riskerar att bli mer allvarligt sjuka, och alla som rekommenderas vaccin mot covid-19 och influensa bör ta det, säger Fredrik Rücker.

Länkar till mer information

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka