Sommaräng

Region Dalarna samverkar för att säkra vårdsommaren 2024

Pressmeddelande – 4 juni 2024

Samarbeten sker inom Region Dalarna för att garantera en säker vård i sommar. "Vi prioriterar akut vård och vård som inte kan vänta. Vi jobbar tillsammans för att invånarna alltid ska få den hjälp de behöver", säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Lasaretten i Ludvika och Avesta kommer ha ungefär lika många tillgängliga vårdplatser som 2023. Falun och Mora har färre vårdplatser tillgängliga den här sommaren jämfört med 2023. Ambulanssjukvården i Dalarna kommer att ha 23 dagambulanser på vardagar, vilket är en färre än i normalläget.

– Vi arbetar aktivt för att ha lika många tillgängliga vårdplatser som förra året. För att säkerställa en så god kapacitet som möjligt under hela sommaren har vi dragit lärdom av hur beläggningsgraden har varierat över veckorna under tidigare år och planerat utifrån det, säger Åsa Dedering.

Primärvården går in i en sommar med minimibemanning utifrån ett mycket ansträngt läge på flera vårdcentraler.

– Vi samordnar verksamheter och prioriterar för att kunna ta emot de patienter som har störst behov av bedömning och vård först. Vi samverkar med kommunerna men även med den specialiserade vården för att patienterna ska få den hjälp de behöver på rätt vårdnivå, säger Helene Kastemyr, divisionschef primärvård.

Alla medarbetare får fyra veckors semester. Det finns också ett erbjudande om att frivilligt flytta enstaka pass mot ersättning för att upprätthålla verksamhet.

Även öppenvårdspsykiatrin går in i en sommar med ett ansträngt läge på flera mottagningar, där patienter med störst behov av bedömning och vård prioriteras.

– Vi samordnar verksamheterna vilket innebär att man som patient kan få sin vård på en annan, närliggande, mottagning än sin ordinarie. Samverkan sker med kommunerna och den specialiserade somatiska vården, säger Beat Axå, divisionschef psykiatri och habilitering

– Verksamheterna i Dalarna har jobbat hårt för att säkerställa att våra invånare får en god och säker vård i sommar, samtidigt som våra engagerade medarbetare får den vila de behöver. Semestermånaderna utmanande för alla regioner och det är därför viktigt att söka vård vid rätt instans och inte via flera kanaler för samma åkomma. För icke-akuta besvär, ring 1177 eller kontakta din närmaste primärvård. All hjälp är ovärderlig för att erbjuda högkvalitativ vård, vi tackar invånarna för samarbetet och önskar alla en glad sommar, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utökade samarbeten för en säker vård i sommar

I Dalarna liksom i stora delar av Sverige råder personalbrist inom hälso- och sjukvården. Sommaren är därför alltid en utmaning och Region Dalarna planerar utifrån tidigare erfarenheter för att klara årets behov. Flera projekt och samarbeten sker mellan bland annat slutenvård, akutsjukvård, primärvård och ambulansverksamhet samt med kommunerna i Dalarna.

– Vi organiserar oss på bästa sätt med de resurser vi har. Vi för dialoger inom Region Dalarna och med kommunerna för att sätta patientens behov i fokus och tänka mer god och nära vård vad gäller sjukvård som behöver utföras på sjukhus och det som kan ske i hemmet.

Ett exempel på samarbete gäller vårdplatserna i slutenvården. Från att förra året endast omfatta Falu lasarett, har arbetet i år vuxit och omfattar nu samtliga lasarett. Medarbetare flyttas tillfälligt mellan kliniker och divisioner för att täcka upp där behovet är som störst. De medarbetare som berörs får utbildning.

Så påverkas vården i sommar av Vårdförbundets blockad

Sommaren 2024 påverkas också av den pågående blockad som inleddes den 25 april av Vårdförbundet.

– Om konflikten fortsätter under sommaren kommer en redan utmanande tid att försvåras ytterligare. Vi kommer att göra vad vi kan för att undvika det, men vi kan inte utesluta att en fortsatt konflikt kan få konsekvenser som indragen semester för våra medarbetare. Vi måste alltid kunna erbjuda patientsäker vård, säger Åsa Dedering.

Tveka inte att söka vård när du behöver – så gör du

Genom att söka vård på rätt sätt kan alla bidra till att de som är i störst behov når hälso- och sjukvården först.

  • Läs på 1177.se om sjukdomar, besvär, skador och hur du kan lindra symtom själv med egenvårdsråd. Här finns också råd om när du bör söka vård samt kontaktuppgifter till Region Dalarnas verksamheter. Du kan också logga in för att använda e-tjänster för att till exempel förnya recept och boka tider.
  • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.
  • Kontakta din vårdcentral digitalt via 1177 direkt. Chatta med vårdpersonal som kan boka in dig till ett besök i vården vid behov. Du kan också ringa till vårdcentralen. Vårdcentralerna tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård.
  • Besök akutmottagningen endast vid svår sjukdom eller allvarlig skada. Du kan även ringa 1177 för rådgivning om du är osäker på om du behöver söka vård akut eller inte. Sjuksköterskan som svarar hänvisar dig till akuten, jourmottagning eller närakut om vården inte kan vänta.
  • Ring 112 vid nödsituation eller allvarlig skada.

Läs mer på 1177.se/dalarna


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka