Vårdpersonal går i sjukhuskorridor

Region Dalarna satsar för fler sjuksköterskor i interna resurspooler

Pressmeddelande – 8 februari 2024

Som en del i arbetet med att minska hyrbemanningen inom hälso- och sjukvården höjs lönetillägget för sjuksköterskor i Region Dalarnas resursgrupper. "Vi vet att det finns många som trivs med den variation som uppdraget som hyrsjuksköterska kan erbjuda, men som också önskar en trygg arbetsgivare där det finns goda möjligheter till utveckling", säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Rotationstillägget för sjuksköterskor höjs från 3000 kronor till 7000 kronor per månad. Det gäller både sjuksköterskor som redan är anställda i resurspool och framtida sjuksköterskor. De som är aktuella vid nyrekrytering är sjuksköterskor med hög kompetens, bred erfarenhet och flexibilitet.

Att arbeta i resursgrupp innebär att rotera mellan avdelningar istället för att arbeta på en fast enhet. Idag har Region Dalarna en resursgrupp inom division medicinsk service med bland annat sjuksköterskor som roterar inom slutenvården på Falu och Mora lasarett. Nu kommer två nya resurspooler skapas för respektive division psykiatri- och habilitering och division primärvård.

– Vi ser stora fördelar med en stark intern resurspool inom primärvården. Genom att ha fler anställda hos oss och mindre hyrbemanning får vi större möjlighet att styra resurserna och bygga kompentens utifrån behov och de variationer som finns över året. Vi arbetar på många olika sätt för att hjälpas åt över verksamhetsgränser och en resurspool blir ytterligare ett verktyg i detta, säger Helén Kastemyr, divisionschef primärvård.

Region Dalarna fattade i september 2023 beslut om att kraftigt minska hyrbemanningen och flera åtgärder pågår. Det handlar till exempel om samordning och samarbete inom och mellan verksamheter, olika rekryteringsinsatser och att se över arbetsuppgifter för att säkerställa att rätt kompetens används på rätt plats. Från och med den 1 april 2024 går Region Dalarna också in i det nya nationella avtalet om hyrbemanning i hälso- och sjukvården. Arbete för att minska hyrbemanning pågår hos samtliga regioner i landet.

– Det här är ett långsiktigt arbete där vi behöver hålla i och hålla ut. När vi tittar på hyrkostnaderna för hela hälso- och sjukvården ser vi än så länge inga tydliga minskningar. Däremot finns det flera goda exempel på verksamheter där man har nått en tydlig förändring, till exempel mammografin. Vi ser också att marknaden för hyrbemanning nationellt har minskat vilket innebär att vi kommer att börja se resultat på sikt, förhoppningsvis inom den närmsta tiden, säger Per Segerros, HR-chef för hälso- och sjukvården.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka