Syntolkning: burkar med målarfärg

Region Dalarna skapar ett nytt ekonomiskt bild- och formstöd

Pressmeddelande – 4 september 2023

Det nya stödet på upp till 50 000 kronor utlyses av Bild och form Dalarna från hösten 2023. Det ska bidra till att stärka branschen regionalt och skapa kvalitativa upplevelser för Dalarnas yrkesverksamma, invånare och besökare.

För att stärka utvecklingen av produktionsmöjligheter och visningsytor för länets yrkesverksamma inom bild- och formområdet beslutade kultur- och bildningsnämnden i april 2023 att ett nytt ekonomiskt bild- och formstöd ska inrättas.

– Under pandemin hade Bild och form Dalarna möjlighet att med nationella och regionala krismedel prova öppnare former av stöd till yrkesverksamma inom bild- och formområdet. Erfarenheter från det har varit en grund för fortsatt utveckling av stödformer, säger Anette Stengård, enhetschef Bild och form.

Stödet kommer att kunna sökas av föreningar, sammanslutningar och professionella frilansande yrkesverksamma inom bild- och formområden från och med hösten 2023, med löpande ansökan. Det är möjligt att söka mellan 8 000–50 000 kronor per ansökan.

Bild- och formstödet kan exempelvis sökas för:

 • utställningsproduktion
 • publika arrangemang
 • programverksamhet
 • produktionsplatser
 • residensverksamhet
 • konstpedagogiska aktiviteter
 • förstudier
 • dokumentation och produktion av material för spridning samt marknadsföring, till exempel katalog, affisch och broschyr
 • deltagande i professionella sammanhang inom bild- och formområdet, till exempel konferenser, workshops och residens
 • utveckling av strukturer, metoder, arenor/plattformar inom bild och form området.

I bedömningen av ansökningar kommer ett eller flera av dessa områden prioriteras:

 • konstnärlig frihet
 • utbyte mellan professionella bild- och formutövare sinsemellan och/eller målgrupp
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • genomförbarhet.

Stödet finansieras genom en omfördelning inom ordinarie budget och beviljas i mån av tillgång av medel.

För en stark bild- och forminfrastruktur i hela Dalarna

Stödstrukturer samt ökade möjligheter till produktion och samverkan skapar tillsammans med länets yrkesverksamma och organisationer inom bild- och formområdet en infrastruktur som stimulerar konstnärlig utveckling och produktion.

– Konstpedagogiska insatser och bild- och formupplevelser är en demokratisk rättighet. Tillgång till ändamålsenliga produktionsplatser, arbetslokaler och verktyg, visningsytor samt kollegialt utbyte är viktiga förutsättningar för yrkesmässig produktion, säger Anette Stengård.

– Genom exempelvis residens innebär det här också att värdefulla band kan etableras mellan olika platser, regioner och länder, vilket skapar nya perspektiv på utvecklingen av våra gemensamma rum.

Mer information om bild- och formstödet finns här: Bild- och formstöd - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka