Region Dalarnas logotyp

Region Dalarnas ekonomiska resultat för 2023 bättre än väntat

Pressmeddelande – 30 januari 2024

Region Dalarnas ekonomiska resultat för 2023 är minus 499 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 183 miljoner jämfört med senaste prognos. ”Det är positivt att utfallet blev bättre än prognosen, men vi kan inte luta oss tillbaka utan det är fortsatt tufft ekonomiskt läge för Region Dalarna”, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Dalarnas preliminära ekonomiska resultat efter balanskravsjusteringar för helåret 2023 är minus 499 miljoner kronor. Utfallet är 250 miljoner kronor sämre än vad som ursprungligen budgeterats för 2023, men är en förbättring med 183 miljoner kronor jämfört med den senaste prognosen från september 2023. Den positiva avvikelsen från prognosen beror huvudsakligen på ökade skatteintäkter och högre riktade statsbidrag än förväntat.

– Om vinsterna från de medel som är avsatta för pension inkluderas, förbättras det ekonomiska resultatet med ytterligare 293 miljoner kronor. Dessa medel behövs dock för att säkerställa att Region Dalarna i framtiden inte ska behöva låna pengar för att betala ut pensioner och kan därmed inte användas för finansiering av dagens verksamhet, säger Tobias Dahlström, ekonomidirektör.

Under åren 2023–2025 måste omfattande ekonomiska åtgärder genomföras. I maj 2023 presenterades därför Region Dalarnas handlingsplan för en ekonomi i balans med förslag på åtgärder samt mål och prioriteringar för att anpassa nyttjandet av resurser till det ekonomiska läget.

– Trots att resultatet för 2023 är bättre än väntat är kostnadsnivån hög och behöver hanteras även under 2024. För att ha en god ekonomisk hushållning och för att undvika att framtida generationer belastas med kostnader för dagens välfärd är genomförandet av den tidigare presenterade handlingsplanen om 500 miljoner kronor nödvändig, säger Anna Thörn, regiondirektör.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka