Region Dalarnas logotyp med dalahäst

Region Dalarnas fullmäktige godkände inte Sverigedemokraternas partistödsredovisning

Pressmeddelande – 11 juni 2024

Region Dalarnas fullmäktige beslutade på sitt möte att inte godkänna Sverigedemokraternas partistödsredovisning. Detta mot bakgrund av att Sverigedemokraternas revisor meddelat Region Dalarna att partiets redovisning är ofullständig. Övriga partiers redovisningar av partistöd godkändes dock av fullmäktige.

Kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning reglerar att redovisning till fullmäktige ska göras för att partistöd ska betalas ut. Kraven är vidare att den av partiet utsedda granskaren ska lämna en granskningsrapport till regionen och att redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur man använt stödet.

– I det här fallet finns det alltså ingen sådan korrekt redovisning, och därför kan inte pengarna betalas ut. Det handlar i grunden om ordning och reda, och om att skattemedel ska hanteras korrekt. Transparens och sanning gäller självklart även för politiska partier, säger regionstyrelsens ordförande Elin Norén (S).

Enligt kommunallagen ska partistödsredovisning lämnas in senast den sista juni varje år.

– Det finns därför fortfarande möjlighet för Sverigedemokraterna att inkomma med en rättvisande och godkänd redovisning som möjliggör utbetalning av partistöd, tillägger Elin Norén.

Regionfullmäktige beslutade därför att delegera till regionstyrelsen att besluta om utbetalning av resterande del av partistödet till Sverigedemokraterna för 2024. Partistödsredovisningen för Sverigedemokraterna ska i så fall kompletteras och godkännas av utsedd granskare innan utbetalning av deras del av det resterande partistödet kan ske.

(SD) reserverade sig mot regionfullmäktiges beslut att inte godkänna partistödsredovisningen.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka