Syntolkning: Region Dalarnas logotyp

Region Dalarnas ståndpunkt gällande anmälnings- och informationsplikt för vårdpersonal

Pressmeddelande – 18 september 2023

I en skrivelse uppmanar Region Dalarna regeringen att inte införa anmälningsplikt för anställda inom hälso- och sjukvården.

Regeringen har tagit beslut om att utreda om medarbetare inom offentlig sektor ska vara skyldiga att anmäla till Migrationsverket när de kommer i kontakt med personer som misstänks befinna sig i landet utan tillstånd.

Regionstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 18 september 2023 att skicka en skrivelse till regeringen om att hälso- och sjukvårdspersonal bör undantas från anmälnings- och informationsplikten.

– Vi delar den oro som många av våra medarbetare har signalerat. Vårdpersonal riskerar att hamna i situationer där de i stället för att bedriva sjukvård får agera gränspoliser. Som arbetsgivare är det vårt ansvar att se till att de finns en arbetsmiljö som präglas av professionalism, etik och tillit, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

Det var ett nämndinitiativ från Vänsterpartiet som väckte frågan om en skrivelse till regeringen.

– Vi behöver signalera att det förslag som regeringen nu arbetar på strider mot grundläggande principer och nu gällande lagar inom hälso- och sjukvården. Den som är i behov av vård ska vara trygg att kunna söka den, säger Patrik Liljeglöd (V), regionstyrelseledamot.

Om anmälningsplikten införs finns det risk att personer som behöver vård inte söker den.

– Ett beslut om att införa anmälningsplikt skulle innebära att vi förstärker problematiken kring skuggsamhällena, där människor lever gömda och utan kontakt med det omgivande samhället. I förlängningen blir det därför fara för liv för enskild, säger Sofia Jarl (C), regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

Beslutet i regionstyrelsen var inte enigt. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Dalarnas Sjukvårdsparti reserverade sig med hänvisning till att man vill invänta förslaget från regeringens utredning.

Hela skrivelsen går att läsa här: Skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka