Kvinna använder mobiltelefon

Så söker du vård – rätt väg in

Pressmeddelande – 28 mars 2024

Genom att söka vård på rätt sätt kan alla bidra till att de som är i störst behov når hälso- och sjukvården först. ”Invånare ska alltid söka vård när de behöver, men det är viktigt att undvika att använda sig av flera olika kontaktvägar samtidigt för en och samma åkomma”, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

För att avlasta vårdcentralernas och 1177s telefonköer och göra det möjligt för den med störst vårdbehov att komma fram snabbare är det alltid viktigt att i första hand, om möjligt, använda sig av 1177.ses rådgivning på nätet. Här finns information om sjukdomar, besvär och vad som kan göras för att ta hand som sig själv, men också tydliga råd för när egenvård inte räcker till och sjukvård bör sökas. På 1177.se finns också e-tjänster där invånaren till exempel kan förnya recept och avboka tider.

– Vi ser att många ringer telefonrådgivningen för att få information som finns att läsa på 1177.se, det kan till exempel handla om frågor om vaccin. Det är viktigt att tänka till en extra gång och om möjligt söka information och råd om egenvård innan man ringer till 1177 eller vårdcentralen, för att på så sätt bidra till att den som behöver rådgivning av sjuksköterska kommer fram fortare, säger Helén Kastemyr, divisionschef primärvård.

1177 direkt är en ny digital ingång där invånare kan söka vård hos Region Dalarnas vårdcentraler. Utifrån en automatisk bedömning av symtom får invånaren råd om vad hen kan göra själv och vid behov chatta med vårdpersonal på den egna vårdcentralen. Invånaren kan påbörja sitt ärende när som helst på dygnet och får svar så snabbt som möjligt under chattens öppettider som är 08.00–21.00 alla dagar. På kvällstid bemannar 1177 på telefon chatten.

– Att kontakta sin vårdcentral digitalt via 1177 direkt gör det lättare för våra medarbetare att prioritera och se till att den med störst vårdbehov kan få hjälp först. Det är också ett enklare sätt att nå vårdcentralen utan att behöva ställa klockan för att ringa när telefonkön hos vårdcentralen öppnar eller vänta på att vårdcentralen ska ringa tillbaka. Du kan också få en första automatisk bedömning av dina symtom och rådgivning utan att behöva vänta i telefonkö till 1177, säger Helén Kastemyr.

Något som är viktigt att tänka på som invånare är att inte söka vård via flera kontaktvägar samtidigt, eftersom det bidrar till en ökad belastning på vården.

– När invånare påbörjar flera ärenden samtidigt via olika kontaktvägar, till exempel genom att ställa sig i telefonkön till 1177 samtidigt som man har gjort ett ärende i 1177 direkt, så belastar det vården ytterligare eftersom varje kontakt behöver hanteras. När det inte är akut är det viktigt att ha tålamod och använda en ingång i taget, säger Helén Kastemyr.

Minskad hyrbemanning påverkar tillfälligt tillgängligheten

Ett prioriterat arbete för såväl Region Dalarna som för resten av landets regioner är att minska andelen hyrbemanning till förmån för fler egna anställda inom vården. Det är en del av arbetet med en ökad patientsäkerhet och kontinuitet för patienter, samtidigt som det bidrar till en god arbetsmiljö för medarbetare och en ekonomiskt hållbar framtid.

– Just nu är tillgängligheten lägre än vanligt i delar av vården, på grund av att vi minskar hyrbemanningen. Det är viktigt att komma ihåg att vi gör det här, tillsammans med övriga regioner i landet, för att det ska bli bättre för både patienter och medarbetare. Invånare kan känna sig trygga med att patientsäkerheten alltid går först och att de får den vård de behöver, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Arbetet med att minska hyrbemanningen innebär att invånare på vissa håll kan få vänta lite extra.

– I praktiken innebär det att den som har ett mindre akut vårdbehov kan få vänta lite längre på sin läkartid. Ett konkret exempel är att årsvisa kontroller för patienter med vissa kroniska sjukdomar kan senareläggas. Vi har förståelse för att det skapar en frustration hos invånare att behöva vänta på sin tid. Vi minskar hyrbemanningen för att vi på längre sikt ska få en mer stabil bemanning som gör att vi får enklare att planera och att vården också kan bli mer effektiv och tillgänglig, säger Helén Kastemyr.

Tveka inte att söka vård när du behöver – så gör du

  • Läs på 1177.se om sjukdomar, besvär, skador och hur du kan lindra symtom själv med egenvårdsråd. Här finns också råd om när du bör söka vård samt kontaktuppgifter till Region Dalarnas verksamheter. Du kan också logga in för att använda e-tjänster för att till exempel förnya recept och boka tider.
  • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.
  • Kontakta din vårdcentral digitalt via 1177 direkt. Chatta med vårdpersonal som kan boka in dig till ett besök i vården vid behov. Du kan också ringa till vårdcentralen. Vårdcentralerna tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård.
  • Besök akutmottagningen endast vid svår sjukdom eller allvarlig skada. Du kan även ringa 1177 för rådgivning om du är osäker på om du behöver söka vård akut eller inte. Sjuksköterskan som svarar hänvisar dig till akuten, jourmottagning eller närakut om vården inte kan vänta.
  • Ring 112 vid nödsituation eller allvarlig skada.

Läs mer på 1177.se/dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka