Person tvättar händerna i handfat

Skydda antibiotikan för att trygga framtidens hälsa

Pressmeddelande – 20 november 2023

Antibiotika är en viktig förutsättning för behandling av svåra sjukdomar, samtidigt ökar antibiotikaresistensen världen över. "Antibiotika räddar liv och resistens mot det är ett globalt hot mot både människor och djur, men det finns sätt att begränsa spridningen” säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

Bakterier som blir resistenta mot antibiotika är en global utmaning och även om Sverige har mindre antibiotikaresistens än många andra länder ökar problemet även här. Ökad antibiotikaresistens kan göra att infektioner orsakade av bakterier kan bli svåra att behandla eller inte kan behandlas alls. Genom att endast använda antibiotika när det är absolut nödvändigt kan var och en bidra till att dessa läkemedel fortsätter att vara effektiva även i framtiden.

– Vid felaktig eller hög användning av antibiotika är risken större att bakterierna blir allt mer resistenta, det vill säga motståndskraftiga mot just antibiotika. En följd av detta kan bli att vi inte längre kan bota vanliga sjukdomar som exempelvis lunginflammation, säger Victoria Green, apotekare på Läkemedelsenheten Dalarna och aktiv i Strama-nätverket som arbetar med att förebygga antibiotikaresistens.

Kroppen klarar av att bekämpa vissa infektioner själv, utan antibiotika. Information via 1177.se eller rådgivning via vårdcentral kan avgöra om en infektion behöver behandlas med antibiotika överhuvudtaget.

– Vad gäller virusinfektioner som till exempel förkylning har antibiotika ingen effekt alls. Vid vanliga bakterieinfektioner som öroninflammation hos barn i vissa åldrar och lindrig halsfluss är kroppens eget immunförsvar väldigt effektivt och antibiotika bidrar måttligt eller inte alls till en snabbare läkning om man är frisk i övrigt. Däremot har antibiotika avgörande effekt vid exempelvis allvarlig lunginflammation, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Det bästa sättet att minska antibiotikaanvändningen är att från början försöka minska smittspridningen av bakterieinfektioner så färre blir sjuka i de sjukdomar som behöver antibiotikabehandling.

– Under pandemin av covid-19 har vi fått lära oss vikten av att hålla avstånd vid förkylningssymtom, att nysa och hosta i armvecket och hålla en god handhygien. Genom att fortsätta med dessa goda vanor kan vi minska smittspridningen även vid andra luftvägsinfektioner, säger Fredrik Rücker.

Vad kan du göra?
På webbplatsen skyddaantibiotikan.se finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.

Läs mer på: Antibiotika - 1177

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka