Syntolkning: Kvinna som har ont i bröstkorgen sitter på soffa med handen på bröstet

Smärta efter hjärtinfarkt – en ökad risk för död

Pressmeddelande – 17 augusti 2023

Smärta ökar dödligheten de närmaste åren efter en hjärtinfarkt. Det visar en studie som genomförts av Region Dalarna och Högskolan Dalarna. ”Smärta är en viktig faktor att ta hänsyn till” säger en av forskarna Björn Äng, forsknings- och utbildningsdirektör vid Region Dalarna.

Forskare vid Region Dalarna och Högskolan Dalarna har studerat sambandet mellan smärta, rökning och död genom att följa 18 000 personer upp till drygt åtta år efter att de drabbats av en hjärtinfarkt.

Studien visar att risken att dö under studieperioden om åtta år var dubbelt så hög för de personer som angav att de hade svår smärta ett år efter sin hjärtinfarkt jämfört med de som inte hade smärta. För de som hade måttlig smärta var risken 35 procent högre. Studien visar också, något förvånande, att risken att dö tidigt var högre hos patienter med svår smärta efter hjärtinfarkt än hos rökare.

– Våra resultat ger ny kunskap för vårdpersonal som arbetar med rehabilitering av patienter med hjärtsjukdom, eftersom de visar att smärta är en viktig faktor att ta hänsyn till och överväga för varje individ efter hjärtinfarkt, säger Kristina Hambraeus, överläkare och verksamhetschef vid kardiologkliniken, Falu Lasarett, Region Dalarna.

Studien har publicerats i American Heart Association.

Om långvarig smärta

Långvarig smärta, eller kronisk smärta, är ett tillstånd där smärtan är ihållande eller upprepas under en period längre än tre månader. Tillståndet påverkar i hög grad dagliga aktiviteter och personens emotionella hälsa.

Omkring 20–40 procent av Sveriges befolkning lider idag av långvarig smärta och världshälsoorganisationen (WHO) klassar sen 2019 långvarig smärta som ett eget sjukdomstillstånd.

Tillståndet med långvarig smärta har tidigare betraktats som ett symtom på annan sjukdom eller skada. Hur tillståndet med långvariga smärtbesvär kan ses som en egen riskfaktor för andra sjukdomstillstånd har till stora delar varit okänt.

– Vi behöver i större utsträckning än tidigare betrakta långvarig smärta som en egen riskfaktor för att utveckla andra sjukdomar eller för tidig död. Vår studie ökar förståelsen för smärta som en viktig riskfaktor och bekräftar att det är en underskattad riskfaktor för död de närmaste åren efter en hjärtinfarkt, säger Linda Vixner, docent i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna

Björn Äng och Linda Vixner driver ett flertal större forskningsprojekt som inkluderar såväl labbstudier, registerbaserade studier som kliniska studier om långvarig smärta och smärtrehabilitering.

– Vår forskning är till nytta i sjukvården, den innehåller kunskap för den kliniska vardagen och kan i förlängningen förbättra vården för patienter med smärta, säger Linda Vixner.

Relaterade länkar

Forskargrupp om smärta - DU/Pain - Högskolan Dalarna

Länk till studie, American Heart Association

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka