Ronny Modigs, regementschef Dalregementet, Anna Thörn, regiondirektör, Region Dalarna och Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för samverkan och hållbarhet vid Högskolan Dalarna. Foto: Linnea Hinz, Dalregementet.

Stärkt samverkan mellan Högskolan Dalarna, Dalregementet och Region Dalarna

Nyhet – 22 november 2023

Högskolan Dalarna, Dalregementet och Region Dalarna har undertecknat en avsiktsförklaring som syftar till att skapa ett nära partnerskap för att adressera och möta de samhällsutmaningar som Dalarna står inför.

Avsiktsförklaringen belyser parternas gemensamma strävan att samverka och dra nytta av varandras expertis och resurser för att främja långsiktigt hållbar regional utveckling. Dalarna delar många utmaningar med resten av Sverige, såsom frågor om folkhälsa, kompetensförsörjning och anpassning till en ständigt föränderlig omvärld.

– Det här partnerskapet är ett bevis på vår starka önskan att vara en aktiv del i att forma en hållbar framtid för Dalarna. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för samverkan och hållbarhet vid Högskolan Dalarna.

Samarbetsområden kommer att omfatta forskning, utbildning och innovation inom områdena idrott, fysisk aktivitet samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Dessutom kommer samarbetet att innefatta frågor om totalförsvar och beredskapssamverkan. –I vår tillväxtfas och med uppbyggnationen av Myran-området är samverkan med aktörer som Högskolan Dalarna och Region Dalarna avgörande. Genom vår militära expertis, när den kombineras med den akademiska kunskapen från Högskolan Dalarna, kan leda till unika innovationer och lösningar som gynnar oss alla, säger Ronny Modigs, regementschef för Dalregementet i Falun.

Samverkan mellan flera huvudmän kommer att vara nyckeln till att effektivt uppnå gemensamma mål och lösa komplexa utmaningar. Parterna har som gemensamt mål att driva och stödja den regionala utvecklingen i Dalarna på ett målinriktat och hållbart sätt.

–Samarbete är nyckeln till att lösa de komplexa utmaningarna som Dalarna står inför. Det här partnerskapet innebär än större möjligheter att samordna våra insatser till gagn för invånarna i Dalarna och samhället i stort – det gör att våra satsningar på forskning, utbildning och innovation kan skalas upp med gemensamma krafter, säger regiondirektör Anna Thörn, Region Dalarna.

Avsiktsförklaringen utesluter inte möjligheten till att utforska och engagera sig i andra framtida utvecklingsområden som kan vara relevanta för partnerskapets övergripande mål.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka