Syntolkning: Ambulansflygplan

Svenskt Ambulansflyg på besök i Borlänge

Nyhet – 8 september 2023

Fredag den 8 september landade ett av sex regionägda ambulansflygplan på Dala Airport i Borlänge för visning. ”Samarbetet inom Svenskt ambulansflyg är otroligt viktigt, det ger bättre och säkrare vård för patienter i Dalarna” säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

Företrädare från Region Dalarna, Borlänge kommun, Mora kommun samt media fanns på plats när ambulansflygplanet visades upp och Svenskt Ambulansflyg presenterade sin verksamhet.

Under perioden januari till augusti 2023 har Svenskt Ambulansflyg utfört drygt 100 uppdrag vid Dala Airport (Borlänge 53 och Mora 49).

– Vi är både glada och tacksamma att Svenskt Ambulansflyg som är en frekvent gäst på våra båda flygplatser kommer och visar upp sig för en bredare publik. Vi på flygplatserna är stolta att vara en viktig del i kedjan av denna samhällsviktiga infrastruktur, säger Stefan Carlsson, marknadschef, AB Dalaflyget.

Beredskap för Region Dalarnas behov

Transporterna av patienter ökar. Under juli genomfördes 400 patientuppdrag med 648 flygtimmar. Snittet för januari till juli landar på strax över budgeterade 500 flygtimmar per månad.

– Koordineringen lägger ett skickligt pussel för att både klara hög effektivitet och akuta uppdrag. Vi har beredskap för Region Dalarnas befolkning och den periodvisa ökning av turister som också blir sjuka eller gör sig illa i naturen, säger Anna Alm Andersson förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Samarbete bidrar till trygghet för alla

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges regioner är medlemmar.

– Med samarbete mellan 21 regioner får vi beredskap dygnet runt, året runt. Att sjuka barn, vuxna och äldre får rätt vård i rätt tid innebär bokstavligt att rädda liv, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg.

– Samarbetet är extra viktigt för relativt sett mindre regioner. Nyttan och tryggheten med ambulansflyget överstiger med råge kostnaden. Våra patienter måste snabbt kunna komma till universitetssjukhus när de behöver högspecialiserad sjukvård, säger Ola Karlsson (M).

Svenskt Ambulansflyg utför ambulanstransport med flygplan dygnet runt, året om med beredskapsbaser på Umeå Airport, Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter. Normalt utför Svenskt Ambulansflyg uppdrag vid Dala Airport och Mora Airport fler gånger i veckan.

– Samarbetet inom Svenskt ambulansflyg är otroligt viktigt för invånarna i Region Dalarna. Tillsammans säkerställer vi säkra transporter för patienter som är för sjuka för att resa med vanlig vägambulans, snabba patienttransporter vid riktigt akuta lägen och möjliggör tidskritisk organdonation. Det är en resurs som ger bättre och säkrare vård för patienter i Dalarna, säger Elin Norén.

Fakta: Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges 21 regioner är medlemmar. Förbundet utför ambulanstransport med flygplan dygnet runt, året om med beredskapsbaser i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. Regionerna äger gemensamt sex snabba och modernt utrustade ambulansflygplan med medicinteknik certifierad för luftfart. En elektrisk bårlyft bidrar till patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Mer information om Svenskt Ambulansflyg

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka