Två personer pratar

Ungdomsmottagningen och samtalsmottagningen barn och unga i Falun flyttar

Nyhet – 25 oktober 2023

Från den 3 november kommer ungdomsmottagningen och samtalsmottagningen barn och unga i Falun att samlokaliseras i nyrenoverade lokaler på Myntgatan 18. Den 1 och 2 november är mottagningarna stängda för flytt.

– Genom att samverka och samla mer kompetens under samma tak kan vi hjälpa barn och unga i Falun på ett bättre sätt. Vi som arbetar inom verksamheterna får också bättre arbetsmiljö i nya mer verksamhetsanpassade lokaler, säger Anna Frej, avdelningschef på samtalsmottagningen och ungdomsmottagningen.

  De nya lokalerna ligger centralt på samma adress, Myntgatan 18, men mottagningarna kommer att ha en varsin ingång. Patienter som ska besöka samtalsmottagningen använder ingång 18A och patienter som ska besöka ungdomsmottagningen använder ingång 18B.

  – En central placering för våra verksamheter förbättrar tillgängligheten till oss, och med de nyrenoverade lokalerna blir även själva lokalerna mer tillgänglighetsanpassade. Med olika ingångar blir det också tydligt till vilken mottagning jag ska vända mig till, säger Kristina Ragnarsson, verksamhetschef inom primärvården.

  Ungdomsmottagningen är till för alla ungdomar i åldrarna tretton till tjugofyra år. Här kan man testa sig mot könssjukdomar, göra graviditetstest och få rådgivning om preventivmedel. Man kan få träffa någon och prata om livet, sexualiteten, förväntningar och erfarenheter.

  Samtalsmottagningen hjälper barn och unga i åldrarna fem år och sex månader till och med sjutton år, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Här finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig stora. Det kan till exempel handla om oro, nedstämdhet, ilskeutbrott, konflikter, stress eller sömnsvårigheter.

  Verksamheterna samverkar med socialtjänsten, elevhälsan, primärvårdsrehab samt specialistvården utifrån bedömt behov.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka