Välkommen att söka forskningsanslag hos CKF

Nyhet – 30 januari 2023, kl. 14:43

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) ger stöd till forskning som ska bidra till ökad hälsa, förbättrad vårdkvalitet och/eller kostnadseffektivitet.

Ansökan kan gälla anslag för 1 eller 2 år. Maxbelopp att söka är 400 000 kr/år.

Man kan inte söka om man har ett pågående 2 års-anslag från CKF (omfattar ej dispositionstiden).

För att ansöka om forskningsanslag skall du vara anställd i Region Dalarna (minst halvtid och tillsvidare) och kunna redovisa arbetsenhetens stöd för projektet.

Behörig att söka är dessutom den som är anställd inom en enhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Dalarna.

Ansökningsperioden är 31 januari - 1 mars kl 17:00, 2023.

Beslut sker på Centrumrådets sammanträde 19-20 april 2023. Beslut meddelas inom 10 arbetsdagar.

Till Ansökan

Vid frågor kring anslagen och ansökningsprocessen kontakta:

Sara Skoglund - sara.skoglund@regiondalarna.se
Camilla Ottosson – camilla.ottosson@regiondalarna.se

Tillbaka