Forskningsanslag

Nyhet – 18 januari 2024, kl. 15:26

Välkommen att söka forskningsanslag hos CKF 2024!

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) ger stöd till forskning som ska bidra till ökad hälsa, förbättrad vårdkvalitet och/eller kostnadseffektivitet.

Ansökan kan gälla anslag för 1 eller 2 år. Maxbelopp att söka är 400 000 kr/år.

För att ansöka om forskningsanslag skall du vara anställd i Region Dalarna (minst halvtid och tillsvidare) och kunna redovisa arbetsenhetens stöd för projektet. Behörig att söka är dessutom den som är anställd inom en enhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Dalarna.

Ansökningsperioden är 22 januari - 3 mars kl 24:00, 2024.

Beslut sker vid Centrumrådets sammanträde 18-19 april 2024. Beslut meddelas inom 10 arbetsdagar.

Till Ansökan

Vid frågor kring anslagen och ansökningsprocessen kontakta:

Sara Skoglund - sara.skoglund@regiondalarna.se

Camilla Ottosson – camilla.ottosson@regiondalarna.se 

Tillbaka